Kranten en tijdschriften: een stand van zaken

CIM / Media / News

Journaux FR illustrationHet CIM publiceerde naar goede gewoonte de driemaandelijkse cijfers van de in België en Luxemburg verkochte kranten en tijdschriften. In het pdf-document hieronder en uiteraard op de site van het CIM zelf vindt u de samenvattende tabellen van de totale meetbare verspreiding. Bij wijze van samenvattende samenvatting kunnen we herhalen wat we hier al eerder hebben geschreven: in het algemeen zien we een lichte daling voor de papieren uitgaven, digitale uitgaven krijgen een groter belang. Het is wachten op de volledige cijfers over 2016 om te bekijken in hoeverre digitale lezers het verlies van papieren lezers compenseert. We kunnen wel opmerken dat sommige titels slagen erin om stand te houden of zelfs om een lichte vooruitgang te boeken.

CIM Samenvattende tabellen 2015-T4 - 2016-T3