Krantenconcessie: nog drie jaar overheidssteun voor uitgevers

Media / News

Een verlenging van de krantenconcessie met zes maanden en tot eind 2026 fiscale steun aan de uitgevers, dat is, samengevat, wat het kernkabinet op 12 december heeft beslist. Al staat de deur op een kier voor een verlenging van die steun na 2026. Dat zal dan evenwel een beslissing van de volgende regering moeten zijn.

Wat nu al geweten is:

“Er komt geen massale subsidie meer voor Bpost, wel een extra steun voor (voornamelijk) de Franstalige uitgevers én voor de tijdschriften van ziekenfondsen en andere vzw’s,” schrijven de kranten, waaronder Het Nieuwsblad en De Standaard.

“Waar vroeger jaarlijks één grote cheque uitgekeerd werd aan Bpost, moeten de verschillende uitgevers nu hun belastingkrediet becijferen in functie van het aantal abonnees in bepaalde zones. Die zouden per postcode ingekleurd worden. Bpost krijgt nog één keer een cheque van 75 miljoen euro voor de overgangsperiode. Het gaat om een laatste verlenging van de persconcessie, Europa zal die moeten goedkeuren.” 

“Bpost zegt dat de impact op het ­bedrijf zal afhangen van het commerciële aanbod dat het zal uitwerken. Het gaat daarover in ­gesprek met de uitgevers. In de praktijk zullen de uitgevers offertes vragen aan Bpost en PPP om de kranten en tijdschriften te ver­delen. Verwacht wordt dat PPP zich vooral op de steden zal concentreren en dat Bpost verder de landelijke gebieden zal bedienen.” 

“Voor de uitgevers is het nieuwe systeem een belangrijke wijziging. Hun kosten zullen vanaf 1 juli stijgen wanneer de verdelers geen rechtstreekse steun meer krijgen. Die zullen hun dus hogere tarieven aanrekenen. Sommige uit­gevers genieten nog wel met vertraging van een fiscale korting, maar de Vlaamse uitgevers DPG Media en Mediahuis zien de steun bijna volledig verdwijnen.”

“Er blijft wel nog een subsidie bestaan in de vorm van een belastingkrediet (een fiscale korting) voor de uitgevers. De commerciële uitgevers krijgen die alleen voor hun abonnees in dunbevolkte ­regio’s. Dat zijn streken waar minder dan 225 mensen per vierkante kilometer wonen. In de praktijk liggen die vooral in Wallonië.”

“Ook de niet-commerciële uitgeverijen krijgen dat voordeel, maar wel voor het hele land. Naast ziekenfondsen – als de CM – en vakbonden gaat dat bijvoorbeeld ook over Natuurpunt en Greenpeace.”

“Binnen de regering is te horen dat Bpost zich competitief zal moeten opstellen om die contracten binnen te halen. Volgens premier De Croo leidt dat “niet per se” tot hogere prijzen voor de abonnees van een papieren krant of tijdschrift. Bpost zelf laat weten dat het in gesprek gaat met de uitgeverijen over “de operationele en financiële impact” na de overgangsperiode van zes maanden. Het is nu vooral nog afwachten hoe PPP reageert. Het bedrijf dreigde eerder met een klacht bij de Raad van State als de concessie, waarvoor zij was geselecteerd, niet zou worden uitgevoerd.”

(c) Bronvermelding: De Standaard, Het Nieuwsblad