Krijgt RTL Belgium 'Belgische nationaliteit' dankzij corona?

Media / News

RTL Belgium en de Franse Gemeenschapsregering zijn het eens geworden over een memorandum van overeenstemming om RTL Belgium in staat te stellen het hoofd te bieden aan de impact die Covid-19 op haar activiteiten heeft gehad. Meer bepaald lijdt het mediabedrijf onder een omzetverlies van 30 miljoen voor het boekjaar 2020, wat naar verwachting zou leiden tot een aanzienlijk banenverlies, om nog maar te zwijgen van de kwaliteit van het aanbod aan de kijkers. Voor het kabinet van gemeenschapsminister Bénédicte Linard, vice-voorzitter en minister van Kinderen, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, wordt benadrukt dat "door zijn omvang, het aantal werknemers, zijn aanwezigheid op radio, televisie en internet, het aantal uren informatie-uitzending en zijn financiële deelname aan de productie van audiovisuele werken, RTL Belgium een specifieke bijdrage levert aan dit pluralisme." Er worden nu dus onderhandelingen aangegaan met het oog op het sluiten van een overeenkomst tussen de Franse Gemeenschap en RTL Belgium waarin de verbintenissen van RTL Belgium ten aanzien van de gemeenschap en de steun voor het behoud van de continuïteit van RTL Belgium worden opgenomen. Lees: RTL Belgium zal een Belgische identiteit krijgen.

Deze steun is afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie op het gebied van staatssteun, die op evenredige wijze kan worden goedgekeurd in een context die verband houdt met een buitengewone gebeurtenis en die directe economische schade veroorzaakt.