Kunstmaanlicht voor veiliger Antwerpen?

Crea / News

Kunstmaan Politie AntwerpenMeer veiligheid in het verkeer? Wie goed luistert naar ouders, kinderen en politie hoort vooral een gedeelde bezorgdheid: ze willen meer inzet en een bewustere houding, gebaseerd op een oprechte inleving van pendelverkeer, gezien door de ogen van de allerjongsten. Het is precies de ervaring van veilig verkeer bij deze laatste groep, die de focus vormt van een nieuwe verkeerscampagne, ontwikkeld door Politie Antwerpen en Kunstmaan | Accenture Interactive. Het doel? Een gemeenschappelijke grond creëren, zodat kinderen veilig naar en van school geraken.
Deze nieuwe campagne wakkert de verkeersveiligheid aan door lagere school kinderen en weggebruikers dichter bij elkaar te brengen. Met een vriendelijk handgebaar sporen kinderen de andere weggebruikers aan om meer hoffelijk te zijn in het verkeer. Elke deelnemende school krijgt een ‘Maat op straat’-pakket met al het nodige materiaal om de actie tot leven te laten komen: posters, charters, stickers, een informatiefilm en een wedstrijd. Die laatste moet zorgen voor een groter samenhorigheidsgevoel tussen ouders (en bij uitbreiding familie), scholen en leerlingen. Als zij hun krachten bundelen, zorgt dat sowieso voor een grotere impact. Voor meer informatie kan iedereen met een hart voor meer verkeersveiligheid terecht op de website van Politie Antwerpen (www.maatopstraat.be). “Voor een bureau dat inzet op geweldige ervaringen met een rechtstreekse impact op de maatschappij en economie, is ‘Maat op straat’ een schoolvoorbeeld van hoe creatieve campagnes daartoe kunnen bijdragen,” zegt Roeland Gielen, CEO van Kunstmaan| Accenture Interactive. “In deze campagne stellen we het perspectief van de schoolgaande kinderen centraal, en maken we zo iedereen in de omgeving verantwoordelijk voor hun veiligheid in het verkeer. Dankzij dit gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, zal het effect van deze campagne hopelijk nog lang voelbaar zijn.”