“Kunt u dat eens uitleggen?"

Communication / Marketing / News

IAB 29Rondetafel-Belgische adverteerders besteedden in 2016 gemiddeld een derde van hun mediabudget aan digitale touchpoints. Dat bleek dit voorjaar uit het halfjaarlijkse Matrix-onderzoek van het IAB. Het aandeel van programmatic advertising stijgt, maar adverteerders zijn gereserveerder over de evolutie hiervan dan bureaus. PUB bracht enkele specialisten bij elkaar ten kantore van BeCentral om na te gaan welke nieuwe inzichten deze zesde golf van dit onderzoek oplevert en, vooral, welke lessen we uit dit nieuwe onderzoek kunnen leren: Luc Eeckhout (research consultant voor het IAB namens Phimedia, en daarnaast ook marketing & sales support director bij L’Avenir), Seppe Frooninckx (digitaal strateeg bij mediabureau IPG Mediabrands), Dominique Catry (verantwoordelijk voor advertising intelligence bij de Persgroep Advertising) en Bart Swimberghe (head of Smart Advertising Solutions bij Proximus).IAB 5 kopie

Belgische adverteerders geven aan dat in 2016 gemiddeld 34% van hun mediabudget naar digitale kanalen ging. Daarmee ligt het resultaat van deze golf van het Matrix-onderzoek van het IAB in lijn met de vorige, die in het tweede semester van 2016 werd gepubliceerd. Dat aandeel ligt gevoelig hoger bij bedrijven met beperktere mediabudgetten. Vier kanalen nemen de grootste hap uit het budget: social (22%), search (22%), display (21%) en video (16%). Vermits social en search ongeveer volledig bij wereldspelers besteed worden (Facebook, Google, Microsoft, Yahoo, Twitter, LinkedIn…) en bij video het grootste deel (YouTube), kunnen we stellen dat meer dan de helft van de digitale budgetten naar internationale spelers gaat. Maar dat is niet het enige opmerkelijk feit.

 De volledige nabespreking leest u in PUB 5 van 2017.