La Ligue des Familles en THINKNTALK verkiezen solidariteit

Crea / News

THINKNTALK“De status van samenwonenden brengt de solidariteit in gevaar”. Dat is de boodschap van La Ligue des Familles. Deze vereniging wil aankaarten dat mensen die een vervangingsinkomen genieten (werkloosheid, ziekte...), het risico lopen een deel van hun uitkering te verliezen als ze samenhuizen met iemand die zij willen helpen (zoals een zorgbehoevende ouder).
Om hun grafische en humoristische campagne even sterk op de radio te laten klinken, deed La Ligue beroep op THINKNTALK. De studio zocht naar een manier om ook de luisteraars ertoe aan te zetten de petitie te tekenen waarmee de associatie naar de overheid kan stappen. Een creatieve klus. THINKNTALK liet zich inspireren door het ‘pest of cholera- vraagspel’ om het dilemma tussen samenhuizen en solidariteit aan te tonen. Impertinente vragen met een pertinente boodschap. Om de uiteenlopende facetten van deze problematiek te belichten, werden vier pijnlijke situaties in pijnlijke radiotaal omgezet.