Ligt de TF1-knoop bij SBS?

colora_ vier_Vijf_SBS_The dreamMm

Media / News

SBS dans l echo

Dat de wens van TF1 om ook commercieel in België actief te worden reëel is, is intussen algemeen bekend. Hoever het staat met de realisatie van die droom, is verre van duidelijk. Wat ook duidelijk is: sommige mensen worden zenuwachtig. "De grote interesse voor het dossier toont het grote belang van het dossier aan," zegt een betrokkene. Het is dan ook een ingewikkeld dossier: wat is de precieze vraag van TF1, wat is de timing, wat zijn de kansen voor een Belgisch regie om met TF1 in zee te gaan én wat is nu eigenlijk de volgende stap?

Bij SBS Belgium bevestigt Kristof Demasure dat TF1 contact heeft opgenomen met het oog op een commerciële aanwezigheid van de zender in België, maar hij voegt daaraan toe dat geen commentaar kan worden gegeven bij de manier waarop de gesprekken lopen. Hij kan enkel bevestigen dat "het contact er is." Hij betreurt zelfs de "voorafnames en geruchten" - hij verwijst daarmee wellicht naar het bericht in Le Soir dat SBS intussen al zou hebben afgehaakt. Opmerkelijk - zie ook de illustratie hierboven - is dat vandaag SBS Belgium een advertorial publiceerde in L'Echo en in De Tijd (overigens en logischerwijs zonder enige verwijzing naar TF1). De Tijd, dat is logisch. Maar ook L'Echo? Toeval, of wil SBS Belgium zich wat beter bekend maken in Franstalig België?

Bij Medialaan wordt sinds vorige week geanalyseerd wat de eventuele gevolgen kunnen zijn van deze stap van TF1, zo meldde Medialaan toen desgevraagd, eerder deze week. Heeft dat enkel gevolgen voor de Franstalige markt in ons land, of beïnvloedt dat ook de Vlaamse televisiemarkt? Intussen wordt in het geruchtencircuit Medialaan zelf genoemd als een van de gesprekspartners van TF1. Zattemanspraat, een afleidingsmanoeuvre of reëel? "Een kwakkel, die me mateloos irriteert," zegt Ben Jansen van Medialaan. Een zogeheten 'welingelichte bron' verwees vandaag dan weer naar Transfer als mogelijke regie - vorige week was er nog géén contact met TF1, maar de wereld draait snel. En TF1 zou intussen ook rechtstreeks met Belgische productiehuizen praten. Enfin, om maar te zeggen dat het laatste woord nog niet gezegd is...