Livestreaming is niet zonder gevaar

Pinterest Pirate

Media / News / Research

Pirate_Flag_(6084517123).jpgOnderzoekers van iMinds - KU Leuven en de Amerikaanse Stony Brook University hebben het allereerste empirische onderzoek afgerond naar de veiligheidsrisico’s van gratis livestreamsites; de kans op malware-infecties en frauduleuze praktijken blijkt groot. Wend je voor livestreaming dus liefst tot betrouwbare websites, zouden wij denken.

Miljoenen mensen, overal ter wereld, maken gebruik van gratis livestream-diensten om sport- en live-evenementen te bekijken via het net. Heel wat bezoekers van deze websites weten dat de videocontent vaak wordt gestreamd zonder toestemming van de eigenaar van die content. Wat ze echter minder lijken te beseffen, is het risico dat ze lopen om hun toestellen te infecteren met malware. Bovendien kunnen hun persoonlijke gegevens worden gestolen en kunnen ze het slachtoffer worden van internetfraude.

“Tot nog toe werden gratis livestream-diensten voornamelijk geanalyseerd uit juridisch oogpunt," zegt M. Zubair Rafique van het departement Computerwetenschappen van de KU Leuven en iMinds. "Voor zover we weten, is er echter nog geen empirisch onderzoek uitgevoerd dat het onderliggende ecosysteem systematisch analyseert, de modus operandi ervan onthult en het gevaar becijfert voor internetgebruikers die een beroep doen op gratis livestreamdiensten. Met ons onderzoek wilden we deze lacune wegwerken.” Om de impact van deze diensten op gebruikers na te gaan en de infrastructuur van het wereldwijde ecosysteem in kaart te brengen, ontwikkelden onderzoekers van iMinds-KU Leuven en de Stony Brook University een semi-automatische tool waarmee ze meer dan 23.000 gratis livestream-pagina’s identificeerden. Dat kwam overeen met ruim 5.600 domeinnamen - waarvan meer dan 20% behoort tot Alexa’s lijst van 100.000 meest bezochte websites. Daarna bezochten ze de geïdentificeerde domeinen meer dan 850.000 keer en analyseerden ze het gegevensverkeer dat daaruit voortvloeide, goed voor ruim een terabyte aan data. “Het is een publiek geheim dat het ecosysteem dat gratis livestream-diensten aanbiedt er niet voor terugdeinst om misleidende technieken toe te passen," zegt Nick Nikiforakis van de Stony Brook University. "Op die manier wordt geld verdiend aan de miljoenen bezoekers die van deze diensten gebruik maken om (sport)evenementen live te bekijken. Zo gebruiken deze websites onder meer frauduleuze 'overlay'-advertenties. Die maken bijvoorbeeld gebruik van valse afsluitknoppen bovenop de videospeler. Als gebruikers daarop klikken, worden mogelijk andere websites geopend die malware bevatten.”

“Toch is het resultaat van onze studie – het allereerste empirische onderzoek naar deze bedreiging – heel confronterend,"  besluit M. Zubair Rafique. "We ontdekten niet alleen opvallend veel inbreuken op auteursrechten en handelsmerken, maar stelden ook vast dat bezoekers die op 'overlay'-advertenties klikken, in de helft van de gevallen naar een webpagina met malware worden geleid. Bovendien constateerden we dat de meeste internetpagina’s met malware zo waren opgebouwd dat ze eruitzagen als de gratis livestream-websites. Zo proberen ze gebruikers te misleiden en ertoe aan te zetten malware te installeren: de gebruiker moet zogezegd speciale software downloaden om de livestream te kunnen bekijken. Chrome en Safari bleken gevoeliger te zijn voor deze aanpak dan andere browsers. Dat komt waarschijnlijk omdat aanvallers geneigd zijn zich te focussen op de meer populaire browsers. Tot slot bleken gratis livestreamdiensten ook anti-adblockscripts te bevatten die courante adblockerextensies proberen te detecteren en uit te schakelen.”

Omdat de bedreiging zo omvangrijk is, hebben de onderzoekers een tool ontwikkeld die onder andere kan worden gebruikt om bezoekers van potentieel gevaarlijke websites te waarschuwen. De tool kan veiligheidsanalisten ook helpen onbekende pagina’s die gratis livestream-diensten aanbieden te detecteren en identificeren, om zo te proberen inbreuken op auteursrechten en handelsmerken tegen te gaan. Dankzij zijn nauwkeurigheid en doeltreffendheid kan de tool makkelijk worden gebruikt om zulke onbekende webpagina’s op te sporen. Een prototype is momenteel beschikbaar voor studenten van de KU Leuven. In de toekomst zal de tool vrij kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden.