L’Oréal Paris komt op tegen straatintimidatie

News / Retail

Ondanks de wereldwijde lockdowns door de coronacrisis blijft intimidatie op openbare plaatsen een groot maatschappelijk probleem: een op de drie vrouwen heeft in het afgelopen jaar ten minste één keer te maken gehad met seksuele intimidatie op een openbare plaats. In het kader van de Internationale Week tegen Straatintimidatie (van 10 tot 16 april) roept L’Oréal Paris iedereen op om zich aan te sluiten bij haar Stand Up-beweging.

Uit een wereldwijd onderzoek, uitgevoerd door L’Oréal Paris in samenwerking met Ipsos, is gebleken dat seksuele intimidatie op straat nog steeds een grote bezorgdheid is bij vrouwen, zelfs in de context van de Covid-19-pandemie. Uit de resultaten, afkomstig uit 14 landen met meer dan 14.000 deelnemers, bleek dat vrouwen een verhoogd onveiligheidsgevoel ervaren op openbare plaatsen: 75% van de vrouwen vermijdt bepaalde openbare ruimtes om seksuele intimidatie te voorkomen, 59% past hun kleding en uiterlijk aan en 54% vermijdt bepaalde transportmiddelen. In het algemeen verklaart een op de twee respondenten dat de kans op seksuele intimidatie op een openbare plaats is toegenomen.

Doordat veel landen het afgelopen jaar massaal in lockdown zijn gegaan, is het gevoel van onveiligheid alleen maar groter geworden: 72% van de respondenten meent dat het dragen van een masker de daders in staat stelt om zich te verschuilen en zich onschendbaar te voelen. Misschien wel het meest merkwaardige is dat het stijgende onveiligheidsgevoel correspondeert met een groot aantal respondenten, namelijk 42%, dat sinds het begin van de crisis getuige is geweest van ten minste één incident van seksuele intimidatie.

Ondanks de omvang van dit probleem blijven hier misvattingen over bestaan en is er nood aan sensibilisering over de schaamte en schuldgevoelens die vaak aanwezig zijn bij de slachtoffers: zo legt 53% van de respondenten in sommige gevallen de schuld bij de vrouwen omwille van hun houding, gedrag of uiterlijk (55% mannen, 50% vrouwen). Bovendien is er nood aan training en opleiding: 86% van de getuigen merkt op dat er een gebrek is aan training over hoe je moet tussenkomen tijdens een incident op openbare plaatsen. 33% verklaart dat als ze zouden weten wat te doen in zo’n situatie, ze dat wel gedaan zouden hebben.

L’Oréal Paris lanceerde het trainingsprogramma Stand Up Against Street Harassment op 8 maart 2020, in samenwerking met Hollaback, een internationale organisatie die alle vormen van intimidatie een halt wil toeroepen. Het programma streeft ernaar om tegen eind 2021 één miljoen mensen op te leiden aan de hand van de 5D’s-methdologie van Hollaback en wil mensen veilig leren reageren wanneer ze slachtoffer of getuige zijn van intimidatie op straat.