Lucy & VLESP komen uit hun kop

Crea / News

In alle leeftijdsgroepen ligt het aantal mannen dat overlijdt door zelfdoding hoger dan bij vrouwen. Hoewel zelfdoding nooit te verklaren valt door één oorzaak of factor, maar er steeds sprake is van een complex samenspel aan factoren, blijken mannen in vergelijking met vrouwen minder sociale steun te ervaren, minder sociaal geïntegreerd te zijn, en meer emotioneel geïsoleerd zijn. Ook blijkt de drempel naar psychologische hulpverlening vaak hoger te zijn bij mannen dan bij vrouwen. Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) stelde Lucy aan om een awarenesscampagne uit te werken om psychische problemen en zelfmoordgedachten bij Vlaamse mannen en hun omgeving uit de taboesfeer te halen.

Kom uit je Kop

De campagne bestaat uit twee aangrijpende campagnespots. “De boodschap van de spots is dat mannen moeten durven praten over hun mentale problemen en gevoelens. Worstelen met donkere gedachten is een zwaar gevecht. Een gevecht dat niemand alleen zou moeten aangaan. Die boodschap richten we met één van de spots heel specifiek naar mannen die kampen met mentale problemen. Een tweede spot focust op de omgeving van deze mannen. Want ook voor wie zich zorgen maakt om iemand, is het vaak moeilijk om de eerste stap te zetten en het gesprek over mentale problemen aan te gaan," zegt Iwein Vandevyver, creatief directeur bij Lucy. Op de website www.komuitjekop.be vinden mannen en hun omgeving informatie en nuttige tips om signalen beter te leren herkennen en de drempel naar hulp te verlagen. In enkele moedige videogetuigenissen geven een aantal mannen ook aan waar zij op botsen en hoe zij omgaan met hun mentale gezondheidsproblemen.

Gwendolyn Portzky, directeur van het VLESP, is tevreden: “Deze campagne is voor ons een belangrijk startpunt om mannen aan te moedigen om psychische problemen bij zichzelf of bij mannen uit hun omgeving sneller te herkennen en actiever aan te pakken. Die cruciale stap naar (h)erkenning, openheid en sociale steun kan mannen beschermen tegen mogelijke zelfmoordgedachten of –pogingen. We hopen hiermee ook te kunnen bijdragen aan het verlagen van het stigma omtrent mentale gezondheidsproblemen bij mannen."  

VLESP - Carwash from Lucy on Vimeo.

VLESP - Fight from Lucy on Vimeo.

CREDITS

Client:  VLESP

Contact: Anne Ballon                           

Agency: LUCY

Creative Director: Iwein Vandevyver & Laurent Dochy

Creative Teams: Ruben De Praetere & Yves Van Hacht, Catherine Hermans

Account Director:Thomas Vuerinckx

Managing Director:  Jonas De Wit   

Production Company: HAMLET Brussels

Director: Jara Moravec

Executive Producers: Ruben Goots, Jason Felstead

Producer: Robin Paul

Post-Producer: Dominique Ruys

Director of Photography: Sander Vandenbroucke

Editor: Jara Moravec / Steije Hillewaert

Music Track: Sir Victor Uwaifo - “Happy Day From Me to You” (on “Carwash”)

Music Supervision: Goldstein                    

Sound Design & Mix: Samuel Jurkovič                                             

Color Grader: Xavier Dockx

Image Post-Production Cy: Xav & Coco