Maestro Stromae wordt simplified story

stromae_01 (1)

Crea / News

stromae_book_03‘Simplified Stories’: zo heet het nieuwe initiatief van de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw. Een vereenvoudigde boekenreeks die mensen met beginnende dementie moet motiveren om te blijven lezen. “Want dat helpt,” zegt de directeur van de Liga, Hilde Lamers. “Lezen traint het geheugen en het taalgebruik.” De Liga zorgt daarmee voor een primeur: nooit eerder werd een bestaand boek herschreven voor mensen met dementie. De reeks wordt geopend met de biografie van Stromae, Maestro Stromae (uitgeverij Borgerhoff & Lamberigts, auteur Peter Verbruggen), en ligt op 18 maart in de boekhandel. Het idee is even simpel als doordacht: door een boek te vereenvoudigen zijn er minder elementen om te onthouden. Concreet: er werden bijna 8.000 woorden uit de biografie gehaald. De lay-out, het lettertype en de opbouw werden aangepast. En elk hoofdstuk kreeg afzonderlijk nog een korte samenvatting.

Het hele project werd bedacht vanuit de kantoren van DDB Brussels, waar ook het boek werd herschreven en herwerkt. En de begeleidende campagne - die vanaf vandaag loopt - is uiteraard eveneens van DDB.

stromae_06