Makro en MediaMarkt uit elkaar

Makro

News

Makro

Metro splitst zichzelf op in twee onafhankelijke bedrijven. De Duitse retailer scheidt de groothandel via Metro en Makro enerzijds van de elektronicaverkoop via MediaMarkt en Saturn anderzijds. De scheiding moet leiden tot meer soepelheid en een betere besluitvorming. Elk bedrijf krijgt zijn eigen management en bestuur.
De splitsing van de groothandel en elektronicaverkoop is bij nader inzien niet meer dan logisch. Nu al overlappen de twee activiteiten amper. De opsplitsing komt er op vraag van het management. Ze moet wel nog goedgekeurd worden, in de eerste plaats door de aandeelhouders. Beide bedrijven krijgen een beursnotering.