Marc Dupain voorzitter Raad voor de Reclame

News / People

Marc DupainMarc Dupain, general manager van de vereniging van uitgevers van de Belgische periodieke pers The Ppress, is benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Reclame. Hij volgt Fons Van Dyck op, managing director en oprichter van het merkadviesbureau Think BBDO.
De Raad voor de Reclame is de associatie die de zelfregulering inzake reclame in België organiseert. De Raad voor de Reclame richt dus zijn inspanningen op de valorisatie van de zelfregulering door de geloofwaardigheid en de doeltreffendheid van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), diens zelfregulerend orgaan, te versterken. Want als reclame een belangrijke motor is van onze economie en onze bedrijven en bijdraagt aan de economische groei, de werkgelegenheid en de welvaart van het land dan heeft zij eveneens een verantwoordelijkheid tegenover de samenleving en de consumenten. De Raad voor de Reclame is ook de geprivilegieerde gesprekspartner met betrekking tot zelfregulering voor overheid, ngo’s en consument.
De Raad voor de Reclame vzw, opgericht in 1967, is de professionele organisatie die de verschillende communicatieberoepen verenigt, zelf vertegenwoordigd door hun respectieve verenigingen, namelijk de UBA, de ACC, BVAM, Lapresse.be, VNM, The PPRESS en de AEA.
Sinds 1974 besteedt de Raad voor de Reclame een groot deel van zijn middelen aan JEP, een onafhankelijk en paritair samengesteld orgaan (de helft van de leden is afkomstig uit de reclamesector en de andere helft uit de burgermaatschappij). De Raad voor de Reclame streeft naar een excellente werking van de JEP en investeert verder in de versterking en de ontwikkeling van de zelfregulering. De kerntaken van de Raad zijn in die context de uitwerking en de opvolging van de reglementering (autodisciplinaire codes, reflectiefora over ethiek en de opvolging van wettelijke regels), de controle op het respect van die reglementering: advies en beslissingen van de JEP, het uitvoeren van de beslissingen van de JEP en het proactief informeren en sensibiliseren van de sector, de overheid, de ngo’s en het grote publiek.
Gedurende de voorbije drie jaar heeft Fons Van Dyck het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de Raad voor de Reclame met brio waargenomen. Zijn betrokkenheid bij de vereniging heeft de behaalde resultaten mogelijk gemaakt, zo valt te horen bij de Raad. Vandaag kan hij met genoegen de fakkel doorgeven aan Marc Dupain. «Respect voor de burger en vertrouwen in de commerciële communicatie zijn belangrijker dan ooit. Ik kijk ernaar uit om dat met alle partners in onze sector mee uit te dragen», aldus Marc Dupain.