Marit Ginevro: Warm pleidooi voor duurzame, inclusieve en lokale partnerships in turbulente tijden

Communication / News

Ik wens alle media- en advertisingprofessionals een voorspoedige lokale economie. Dit jaar heb ik zowel een professioneel als een persoonlijk voornemen. Welke voornemens heb jij voor 2024?, vraagt Marit Ginevro.

The future is collaborative. Dat wordt dit jaar mijn professionele focus. Samen met de sector zorgen voor lokale relevante mediatouchpoints die waardevolle verbindingen tot stand brengen tussen adverteerders en alle Vlamingen.

Dat is nodig, want de economische vooruitzichten zijn geen lachertje. De oorlog in Oekraïne en de energiecrisis die er het gevolg van is, kondigen een turbulent decennium aan. De turbulentie dreigt ook in het hoofd van de consument te kruipen. Lokale mediaspelers en merken zullen hun relevantie moeten blijven aantonen. 

We bevinden ons op een belangrijk historisch kantelmoment, verklaart Fons Van Dyck in zijn boek ‘De toekomst is terug’ (2023), waarvoor hij duizend Vlamingen diverse vragen stelde.

What goes up, must come down. We komen uit een periode van hoogzomer en gaan nu door de herfst naar een mentale winter waarin de angst en de onzekerheid groot zijn en het vertrouwen in de toekomst en in de medemens klein is. Hij merkt op dat er onder de bevolking aanzienlijke angst, onzekerheid en woede heerst, terwijl tegelijkertijd een recordaantal vakanties is geboekt.

Charles Dickens opende 165 jaar geleden zijn roman ‘A Tale of Two Cities’ (1959) met de zin: “It was the best of times, it was the worst of times.” Hij beschreef een tijd van controverses en tegenstrijdigheden die gelijktijdig plaatsvonden tijdens de tumultueuze periode van de Franse Revolutie. Voor sommigen een lente van hoop, voor anderen een winter van wanhoop.

Het lijkt erop dat het verleden zich vandaag herhaalt. Worden we terug in de tijd gekatapulteerd?

Ik constateer twee vaststellingen.

Vaststelling 1: inclusiviteitsprogramma’s haperen.

In tijden van financiële uitdagingen grijpen we vaak naar de verleidelijke belofte van korte termijn, maar laten we niet vergeten dat echte welvaart schuilt in duurzame, langetermijninvesteringen. In zijn bestsellerboek ‘Thinking, fast and slow’ (2011) kijkt economist-psycholoog en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman naar de manier waarop onze geest werkt en hoe we beslissingen nemen. Hij stelt dat onze hersenen bestaan uit twee systemen. Het snelle systeem 1 (thinking fast) zorgt ervoor dat we het overgrote deel van onze dagelijkse beslissingen onbewust en op routine maken. Het langzame systeem 2 (thinking slow) helpt ons bij het maken van bewuste, doordachte beslissingen. 

De 17 SDG’s (Sustainable Development Goals, 17 doelen vastgelegd door de Verenigde Naties om een einde te maken aan ongelijkheid, klimaatverandering, armoede en onrecht) staan meer dan ooit onder druk van economische en maatschappelijke tegenwind. Fons Van Dyck wijst op een toenemende trend tot bezuinigingen op dergelijke initiatieven. Er worden steeds meer vragen gesteld over de kosten en de concrete opbrengsten ervan. Vaak worden ze gezien als 'mooi meegenomen' in gunstigere tijden, niet als langetermijndoelen die vertaald worden naar de dagelijkse praktijk.

Uit een wereldwijde enquête van Grant Thornton bij 10.000 middelgrote bedrijven, waaronder 1.194 bedrijven in de EU, blijkt dat het percentage topfuncties bezet door vrouwen in het Europese bedrijfsleven al twee jaar blijft hangen op 32%, dat is een stagnatie tegenover de voorgaande jaren. Een studie van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid merkt op dat 14% van de leidinggevende functies op de Belgische arbeidsmarkt door een vrouw wordt bekleed. Volgens het '2023 Women in the Workplace' rapport van LeanIn.Org en McKinsey is de kloof tussen mannen en vrouwen die hun baan opgeven in de acht jaar dat het rapport wordt gepubliceerd nooit zo groot geweest. In plaats van een opgang is er dus sprake van een exodus van vrouwelijk leiderschap. 

Quotums hebben geen zin, maar ik ben wel een grote voorstander van inclusie. Te veel media- en advertisingprofessionals zoeken collega’s die zijn zoals zij, klonen van zichzelf. Dat is een foute benadering vanwege het verspilde talent. Er is in Vlaanderen dus best nog werk aan de winkel om inclusiviteit in onze sector te promoten. 

Inclusie gaat verder dan gendergelijkheid. Een inclusief beleid maakt geen onderscheid tussen mensen uit verschillende landen, culturen of etnische achtergrond en doet inspanningen om talent aan te trekken in onze sector opdat iedereen zich betrokken voelt bij de content die gemaakt wordt en dus ook divers geconsumeerd zal worden, door alle Vlamingen. In een bloeiend media-ecosysteem worden alle Vlamingen gemobiliseerd om te participeren, om nieuwe dingen te creëren en de komende generatie te inspireren.

“Inclusie is alle Vlamingen mobiliseren te participeren in een bloeiend media-ecosysteem, samen nieuwe dingen creëren en komende generaties inspireren.” 

Vaststelling 2: de Belgische mediaconsumptie internationaliseert.

De aanwezigheid van GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Meta) is veelzijdig. De economische impact daarvan is groot. En die is niet per se negatief. De aanwezigheid van GAFAM zowel kansen als uitdagingen. Ze heeft bijgedragen aan de economische groei en het scheppen van banen. Voor ons, media- en advertisingprofessionals is het vinden van de juiste balans tussen innovatie, regelgeving en economische groei essentieel zijn voor de toekomst van Europa in het digitale tijdperk en waar we samen zoveel mogelijk reclame-inkomsten kunnen herinvesteren in onze economie, zodat we hier kunnen blijven bouwen aan onze welvaart en het verschil kunnen maken in relevantie voor adverteerder en gebruiker. 

“The future is collaborative: samen kunnen we waardevolle verbindingen tussen Vlamingen en adverteerders tot stand brengen.”

Fons Van Dyck houdt in zijn boek een pleidooi om de wereld eerst te begrijpen voor je hem kunt veranderen. Hoewel we het hoogtepunt van de mentale zomer hebben bereikt en op weg zijn naar een mentale winter, is het niet het einde van de wereld. Het is het ritme van het leven. Wat nu op chaos lijkt, kunnen we ontwarren. Als we de patronen om ons heen herkennen, kunnen we bewust betere keuzes maken voor onze toekomst. Dat inzicht lost niet alle zorgen op, maar maakt het wel mogelijk om gericht actie te ondernemen. 

Er zijn inspirerende voorbeelden uit het verleden die ons vandaag hoop geven. Tijdens de politieke en economische chaos van de jaren twintig kenden de kunsten een ongekende bloei, zoals de geboorte van Bauhaus. "Het illustreert hoe vernieuwing en verandering kunnen kiemen gedijen tegen de achtergrond van donkere maatschappelijke wolken die samenpakken," stelt Fons Van Dyck. Daarom kunnen we het boek van Fons van Dyck dan ook alleen maar interpreteren als een manifest van hoop: de toekomst is terug, als we dat maar zelf willen.

Partnerships zijn cruciaal. Samen met adverteerders, reclamebureaus en agency's streven we naar lokale, relevante mediatouchpoints die waardevolle verbindingen tot stand brengen tussen adverteerders en alle Vlamingen. Hoe? Door te denken vanuit een customer-centric benadering en door aandachtig onze oren te luister te leggen bij onze stakeholders.

“When you talk, you are only repeating what you already know. But if you listen, you may learn something new.” The Dalai Lama. 

Meer luisteren, minder praten. Dat wordt mijn persoonlijke voornemen voor dit jaar.

Over ‘De toekomst is terug’

In dit boek geeft Fons Van Dyck zijn eigenzinnige maar grondig onderbouwde kijk op de wereld van gisteren, vandaag en morgen. Volgens de auteur staan we voor een mentale winter. Hoe die winter zal aanvoelen, bepalen we in ruime mate zelf. Dit grensverleggende boek van Fons Van Dyck bevat hoopvolle antwoorden en concrete handvatten, en nodigt u als lezer uit om actief mee te bouwen aan een betere toekomst.

Over Marit Ginevro 

Marit Ginevro is head of marketing bij Var. Ze is Italiaanse van origine, al doet dat vandaag niet meer terzake in een wereld waar recentere Belgische nieuwkomers volgens haar minder kansen krijgen dan degenen die al langer gevestigd zijn.