Marketingwereld wuift Ivan Vandermeersch uit

News / People

Ivan Vandermeersch is op pensioen. Met hem verliest niet alleen BAM, maar de hele marketingsector, een hevig pleitbezorger binnen politieke en wetgevende kringen. Al is het geen vaarwel, maar een tot ziens. Vandermeersch zal een aantal dossiers blijven opvolgen.

“Ivan Vandermeersch was altijd een toonbeeld van dossierkennis, diplomatie en doelgerichtheid.” “Gedreven en alom tegenwoordig heeft Ivan het marketingvak altijd en overal verdedigd. Zijn bijdrage aan het Direct Marketing gebeuren kan niet genoeg in de verf gezet worden. Hij was er al bij toen het nog een vaag begrip was en heeft meegewerkt aan de verspreiding ervan en aan het beschikbaar maken van de middelen om doeltreffende Direct Marketing te doen. Zijn huidig gevecht voor 5G moet in dat kader zeker geciteerd worden.”

Deze twee quotes van respectievelijk Sven Gatz, Brussels minister van Financiën & Begroting, Meertaligheid, Nederlandstalig Onderwijs en Ambtenarenzaken, en Tony Mary, consultant en ex-gedelegeerd bestuurder van de VRT, tonen duidelijk de impact aan die Ivan Vandermeersch tijdens zijn carrière heeft gehad.

Interface tussen marketing en wetgeving

Die carrière begon in mediaplanning en bij het CIM, maar stond vanaf eind jaren 90 sterk in het teken van de vertegenwoordiging van ons vak. Bij Esomar, BDMA en BAM zette hij belangrijke topics op de politieke en wetgevende agenda en zorgde hij ervoor dat het marketingvak in deze kringen de aandacht kreeg die het verdient.

“Hij incarneert de interface tussen onze sector en wetgeving,” aldus Patrick Steinfort, directeur van BAM. “Hij heeft een commerciële reflex, maar linkt die perfect aan het wetgevende kader.”

Geen vaarwel

Dinsdag 22 juni, na de Algemene Vergadering van de Belgian Association of Marketing, werd tijdens een drink afscheid genomen van Ivan Vandermeersch. Al ging het niet om een vaarwel, wel om een tot ziens.

Hij zal immers voor BAM nog een aantal dossiers verder opvolgen. Patrick Steinfort: “Zo blijven we profiteren van zijn enorme kennis en kunde, en kunnen we tegelijkertijd de situatie analyseren. Hoe zullen we hem op termijn vervangen? Vanuit de raad van bestuur volgt Burt Riské (Roularta) dit alvast nauwgezet op, en daarnaast is onze hub LEG inmiddels dé discussieplek voor wat betreft de hete hangijzers. We kijken rustig uit naar een structuur die ons zal toelaten om onze activiteiten op dit belangrijke domein voor BAM te vervolgen.”

Out-of-the-box

Dat hij indruk nalaat blijkt tot slot uit enkele reacties die we sprokkelden. Volgens David Stevens, voorzitter bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, “zijn vurig & voornaam de twee belangrijkste trefwoorden die in mij opkomen. Ivan is een éminence grise van marketing en een gewaardeerd lid van onze voorloper, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.”

“Ik heb kunnen vaststellen dat Ivan Vandermeersch erin slaagt om actoren met de meest diverse achtergronden te verzamelen in een constructieve sfeer om zo te zoeken naar de gemeenschappelijke belangen,” vervolgt Pierre-Yves Charles, raadgever van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). “Zo heeft hij een grote bijdrage gehad bij de discussies over de rol van e-commerce binnen de bredere postdiensten.  

Pascal Dubois, adjunct-kabinetchef op het kabinet van staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker, besluit: “Ivan is een gedreven en gepassioneerde professional. Hij heeft een breed netwerk, maar is vooral inhoudelijk sterk en denkt out-of-the-box. Door zijn vele contacten legt hij verbanden waar niet iedereen altijd even snel in mee is. Ongeacht de soms moeilijke relatie tussen overheid en marketeers weet hij moeiteloos die verdeeldheid te overstijgen.”