Matrix-studie 2022 integreert addressable tv

News / Research

BAM trekt samen met DMA en UMA de nieuwe editie van de Matrix-studie op gang. Het gaat om de twaalfde editie van de studie, die als doel heeft om de grootte van digital in de totale adspend mee te geven, net als de verdeling van de verschillende digitale kanalen.

De field zal tot midden maart lopen en tijdens deze periode bevragen de initiatiefnemers adverteerders en medewerkers van creatieve en mediabureaus over de spendings in digital. Dit via een online (CAWI) en telefonisch (CATI) luik. “Doelstelling is zoals steeds om te kunnen meegeven welk percentage van de adspend digital inmiddels vertegenwoordigt”, zegt Luc Eeckhout (Phimedia), die de studie als consultant op poten zet. “Dit zowel voor wat betreft media buying door de media- en creatieve bureaus als rechtstreekse aankoop. Daarnaast meten we de verdeling van de verschillende digitale touchpoints.”

Deze cijfers zijn belangrijk omdat digital niet opgenomen wordt in de Nielsen/MDB-cijfers die de media-investeringen verzamelen. Ter herinnering: vorig jaar bleek uit deze studie dat digital in al zijn vormen goed is voor 44% van de totale mediabestedingen.

Vermits vergelijkingen van jaar tot jaar de waarde van deze studie uitmaken, hechten de initiatiefnemers veel belang aan de continuïteit. Veel veranderingen vallen dan ook niet te noteren. Wel neemt de studie bij de kanalen voor het eerste addressable tv op. Het tonen van tv-spots aan een segment van het publiek van de zender neemt immers een steeds grotere hap uit de tv-budgetten in. De Matrix-studie bevestigt hiermee dat ze jaar na jaar de nieuwe kanalen in de studie opneemt. De vorige jaren vervoegden o.a. influencer marketing, podcasts en digital out-of-home (DOOH) zich bij het lijstje aan mogelijkheden.  

Een laatste nieuwigheid zijn een aantal vragen over de houding van adverteerders en bureaus rond cookieless. Binnenkort zullen ze immers geen third party cookies meer kunnen gebruiken om surfers te volgen en doelgerichte advertenties aan te bieden.

Eind mei zullen BAM, DMA en UMA de resultaten van deze golf voorstellen. De initiatiefnemers roepen in tussentijd alle marktpartijen op om deel te nemen aan de studie en zo de markt zo fijnmazig mogelijk in kaart te brengen. Ze willen zo het aantal respondenten van vorig jaar (zo’n 900) overstijgen. Wie werkzaam is in een communicatiebureau, mediabureau of als adverteerder en nog niet gecontacteerd is, kan aan het onderzoek deelnemen via de online link.