Mediafield maakt Recupel onvermijdelijk in de stad

Crea / News

RecupelRecupel, de vzw die instaat voor de organisatie van inzameling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten in België, heeft een beroep gedaan op de diensten van Mediafield. Recupel kiest voor een nationale ‘The Street’ guerilla postercampagne om diep door te dringen in 20 Belgische steden.

Vanaf 16 september is de nieuwe ‘Vermist’-campagne van Recupel te zien in het Belgische straatbeeld. Met ruim 15.000 affiches, die een grootte hebben tot 2m2, pakt Recupel groots uit in het landschap van straataffichage. Recupel wil aandacht creëren voor het probleem van koelkasten en diepvriezers die foutief worden gerecycleerd. Hun onderzoek toont aan dat jaarlijks 200.000 dergelijke apparaten bij niet erkende verwerkers terecht komen. Gezien de milieuschade per foutief verwerkt apparaat gelijk staat aan de CO2-uitstoot van 7.500 kilometer autorijden, valt de impact hiervan niet te onderschatten. De naam ‘Vermist’ ligt in lijn met één de meest gekende toepassingen van postercampagnes, zijnde opsporingsberichten van bijvoorbeeld Child Focus.

‘The Street’ is een product van Mediafield dat zich richt op stedelijke gebieden met wildplak posters. Recupel koos naast de standaard affiches ook voor complementaire kaders aan verkooppunten.