Mediahuis Connect gaat voor perfecte match

Media / News / Research

Consumer Dating Mediahuis2018 is het jaar waarin Mediahuis Connect zich 100% op audiences richt. En dat geldt dus ook voor het nieuwste onderzoeksproject “Consumer Dating”. Met onderzoeken zoals “Veerkracht” en “Future Forward” positioneert de regie zich al een tijdje als kennisdeler in de markt. Daar waar de focus toen op merken lag, is die in het huidige onderzoek naar consumenten gericht. Want voor efficiënte communicatie is het uitermate belangrijk dat merken hun consumenten helemaal begrijpen.
Het speelveld van marketeers is de afgelopen jaren drastisch veranderd en dé consument anno 2018 bestaat niet meer, ziet men bij Mediahuis. Merken staan daarmee steeds meer onder druk om de aandacht van hun consument te krijgen (en te behouden).  Doelgroepen worden vaak bepaald aan de hand van demografische indicatoren als leeftijd, inkomen of opleidingsniveau. Maar koopgedrag wordt beïnvloed door heel wat andere kenmerken. Net daarom is er nu “Consumer Dating”, een nationaal onderzoek uitgevoerd door GfK in opdracht van Mediahuis Connect, waarin vragen zoals “Wat typeert consumenten anno 2018?”, “Welke waarden dragen zij hoog in het vaandel?” en “Op welke manier kan een merk hen het beste binden?”, worden beantwoord. In totaal namen ruim 4.000 respondenten aan het onderzoek deel en werden de consumentensegmenten van 182 merken in kaart gebracht. Het veldwerk vond plaats in maart en april.
De resultaten van het onderzoek bieden een inzicht in het consumptiegedrag van vandaag, stelt men bij Mediahuis. Er worden vijf consumentensegmenten gedefinieerd op basis van hoe de consument zich informeert en omgaat met de informatie die hij ontvangt op verschillende kanalen. De eerste fase van het onderzoek biedt een inzicht in het consumptiegedrag van vandaag. Hieruit werden vijf consumentensegmenten gedefinieerd. De respondenten werden daarnaast bevraagd over hun emotionele verbondenheid en loyaliteit ten aanzien van specifieke merken. Op die manier wil Mediahuis Connect onderzoeken of er wel degelijk een match is tussen het consumentensegment dat een merk wil bereiken en het consumentensegment dat het merk in haar huidige communicatie effectief bereikt. Tot slot laat het onderzoek toe om merken aan te bevelen via welke media zij hun perfecte match - met name hun ideale consumentensegment - kunnen bereiken. In deze laatste fase werden verschillende mediatypes bevraagd, gaande van kranten en radio tot magazines en digitale media. Bart Decoster, Corporate Director Mediahuis Connect: “Mediahuis Connect wil als strategische partner optreden en meedenken met zijn klanten. Een partner die investeert in diepgaand onderzoek en de inzichten vervolgens op maat van de klant en ook samen met de klant deelt. In 2018 bewandelen we volop de audience centric weg, waarin we onze klanten maximaal helpen bij het begrijpen van hun doelgroepen. Op die manier kunnen wij gerichte oplossingen aanreiken die bijdragen tot een sterk en efficiënt mediaplan.”
Een glimp van het onderzoek kunt u downloaden op connectandmore.be via een e-brochure en op 28 juni lanceert de regie een nieuwe aflevering van Afrit 10, de podcast van Mediahuis Connect, over de resultaten van Consumer Dating. Beiden kunnen geraadpleegd worden op connectandmore.be, het inspiratieplatform van Mediahuis Connect.