Mediahuis definitief in bezit 59,24% TMG

Media / News

tmg-hoofdkantoor-04-cropMediahuis maakt bekend dat het haar recht heeft uitgeoefend om tot levering van de aandelen van Delta Lloyd Levensverzekering in Telegraaf Media Groep (TMG) te komen. Het aandelenbelang van 11,24% dat Delta Lloyd in TMG houdt zal aan Mediahuis worden geleverd. De eerder gesloten overeenkomst wordt zo definitief uitgevoerd.

Samen met de aangekochte aandelen van Navitas heeft Mediahuis nu 17,94% van de aandelen TMG verworven. Mediahuis en VP Exploitatie N.V. hebben absolute zekerheid over 59,24% van de aandelen TMG.

Onder de op 8 februari jl. aangekondigde overeenkomst levert Delta Lloyd haar aandelen TMG aan Mediahuis voor een prijs van € 5,25 per aandeel TMG. In het geval Mediahuis en VP Exploitatie een bod op de aandelen TMG tegen een hogere prijs gestanddoen, krijgt Delta Lloyd alsnog het verschil tussen de biedprijs en voornoemd bedrag voor de door haar geleverde aandelen. Op 19 februari jl. hebben Mediahuis en VP Exploitatie aangekondigd na afronding van de due diligence en gesprekken met de onderneming deindicatieve niet-bindende prijs naar € 5,90 per aandeel TMG te verhogen. Mediahuis en VP Exploitatie zullen voor 8 maart 2017 een aanvraag tot goedkeuring van het biedingsbericht indienen bij de Autoriteit Financiele Markten (AFM).