Mensura wil vaccintwijfelaars over de streep trekken

Crea / News

Niet iedereen is bereid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Onder meer bij verplegend personeel blijkt sprake te zijn van enige terughoudendheid. Mensura polste intern naar de bereidheid bij medewerkers om zich te laten vaccineren. De overtuigende cijfers – bijna 90% is al zeker zich te laten vaccineren – vormen een opstap naar een bredere sensibiliseringscampagne. Met de campagne schaart Mensura zich achter de oproep van de Hoge Gezondheidsraad om bij te dragen aan het bewustzijn rond de noodzaak van coronavaccinatie.

Vaccinatie is het essentiële puzzelstuk om de coronacrisis beheersbaar te maken en een groot deel van het ‘normale leven’ terug op te nemen. Toch duiken er alarmerende signalen op, over terughoudendheid tegenover vaccinatie. Dat is onder meer het geval bij sommige beroepsgroepen, waarbij vaccinatie net erg belangrijk is, zoals bij verpleegkundigen. “Twijfels of kritische vragen zijn begrijpelijk. Het is belangrijk om te luisteren naar mensen die nog niet overtuigd zijn,” zegt dr. Gretel Schrijvers, algemeen directeur bij Mensura, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. “Door hen in begrijpelijke taal correcte informatie aan te bieden, zetten ze misschien toch de stap.”

Medische profielen overtuigd

Mensura polste bij de eigen medewerkers, zowel artsen als verpleegkundigen en administratieve functies, naar de bereidheid om zich te laten vaccineren. 88% van de 522 respondenten gaf aan dat zeker te laten doen (of, in het geval van artsen en verpleegkundigen, dat al gedaan te hebben). 8% twijfelt nog. Vooral bij de medische profielen is vaccinatie een uitgemaakte zaak: 96% van de artsen is voor vaccinatie, bij verpleegkundigen is dat 94% – 2% is er nog niet uit.

Positieve houding uitdragen

Mensura wil deze positieve houding van haar medewerkers uitdragen om vaccintwijfelaars alsnog te overtuigen. “We zijn heel tevreden over de positieve houding van onze collega’s tegenover coronavaccinatie. Zeker als we nog een deel van de twijfelende collega’s kunnen overtuigen. We hopen dat de hoge vaccinatiebereidheid van onze medewerkers, andere collega’s uit de zorgsector mee kan helpen overtuigen dat vaccinatie belangrijk, slim én verantwoord is.”

Omdat je met cijfers alleen geen harten wint, start Mensura daarom met een online sensibiliseringscampagne. Zo geven enkele medewerkers in een korte video aan wat hun voornaamste drijfveren zijn om zich te laten vaccineren. Tegelijk lanceert Mensura op Facebook een profielkader met #ikvaccineerme. Zo kan iedereen die dat wil zijn positieve houding tegenover coronavaccinatie helpen uitdragen door het profielkader aan zijn of haar foto toe te voegen.

Drempel helpen verlagen

Lange tijd is groepsimmuniteit vanaf 70% gevaccineerden voorgesteld als de terugkeer naar het leven dat we kennen, maar die drempel blijkt niet te volstaan. “Dat scenario gaat uit van 100% bescherming tegen het virus, ook tegen de overdraagbaarheid. De huidige vaccins beschermen zeer goed tegen ernstige ziekte, maar sluiten de kans op besmetting en besmettelijkheid niet volledig uit. Praktisch gezien betekent dit dat er wellicht nog een hogere vaccinatiegraad dan 70% nodig is om het virus te laten uitdoven of er op een maatschappelijk haalbare manier mee te leven,” zegt Gretel Schrijvers.

Wellicht belanden we met het coronavirus in een griepscenario, waarbij er elk jaar een nieuwe variant circuleert en waartegen we de meest kwetsbaren telkens moeten beschermen. “Als externe dienst dragen we graag ons steentje bij aan de bewustwording rond het belang ervan, zoals de Hoge Gezondheidsraad dat ook van ons verlangt,” besluiten ze bij Mensura. “We zijn ook bereid om, als de overheid dat vraagt aan onze sector, grote bedrijven te ondersteunen met vaccinatie op de werkvloer. We hebben die ervaring, en tegelijk zal dat de drempel om zich te vaccineren bij werknemers helpen verlagen.”