Mia's doen VRT naar geldbuidel tasten

Media / News

De VRM, de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media, controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties  op 3 februari 2020, waaronder Canvas. Tijdens de onderzochte periode werd bij een programma-aankondiging voor de MIA’s een sponsorvermelding uitgezonden - met name voor Vanden Borre - die niet in overeenstemming is met het Mediadecreet. Een sponsorvermelding mag niet rechtstreeks aanzetten tot consumptie en de boodschap moet zich op promotioneel vlak beperken tot het verhogen van naam-, merk- of productbekendheid. Anders dan bij reclame is terughoudendheid vereist bij deze vorm van commerciële communicatie. 

De VRM is van oordeel dat de inhoud van de voorliggende spot duidelijk verder gaat dan louter naam, handelsmerk, imago, activiteiten of producten meer bekendheid geven. De kijker wordt rechtstreeks aangespoord om de producten van de sponsor aan te kopen. Dit onder meer door middel van promotioneel woordgebruik. De auditieve vermelding wordt tegelijk door aantrekkelijke, promotionele beelden visueel ondersteund. Ook door de combinatie van de auditieve boodschap en de aantrekkelijke beeldvorming, worden de producten van de sponsor specifiek aangeprezen, wat eveneens een rechtstreeks aansporing tot aankoopt betreft.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat reeds eerder soortgelijke inbreuken werden vastgesteld bij de VRT. De VRM besluit een administratieve geldboete van 10.000 euro op te leggen.