MSC in zee met Intracto

Crea / News

MSC-banner IntractoMSC staat voor het Marine Stewardship Council-keurmerk, de organisatie die garant staat voor duurzame visvangst. MSC wil als organisatie het debat rond de overbevissing op tonijn aanzwengelen en rekent voor de online en offline campagne in Nederland op het creatieve team van Intracto. "We kozen voor een bewustwordingscampagne waarbij we de geesten wilden laten rijpen en bewust de vraag openlieten," zegt men bij Intracto. "Geen paternalistisch gewijs met het vingertje, maar wel: denk er eens over na. Zoek er eens wat over op. Lees eens wat we te vertellen hebben."
Elementair in de aanpak is dat men geïnteresseerden en geëngageerden mee in het verhaal betrekt. Via verschillende platformen (YouTube, Facebook, Google Display Netwerk, Instagram) probeert men gericht een community uit te bouwen (op basis van kijkgedrag, kliks, reacties op social) en te onderhouden met verdere boodschappen. Ook een debat op 4 juni in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam werd gepromoot naar de doelgroep van geëngageerde mensen. De online promotie hiervoor werd aangevuld met een abribus- en horecacampagne in het Amsterdamse straatbeeld. Uit de campagne blijkt alvast dat er veel (en vaak onterecht) scepticisme bestaat ten aanzien van tonijn: "We hebben via de verschillende platformen meer dan 1.000.000 Nederlanders bereikt en door de gerichte advertising haalden sommige boodschappen tot 9% CTR. Ook de debatavond heeft al 80 inschrijvingen. De boodschap is dan ook duidelijk: kies voor duurzame tonijn, voor de lange termijn."