Nielsen Sports onderzoekt corona-impact op sportevents

Communication / News / Research

Nielsen Sports, het onderdeel van Nielsen Entertainment dat gespecialiseerd is in advies en evaluatie omtrent sportmarketing, voerde onderzoek naar de impact van de coronacrisis op de sportsector in België. De studie is gebaseerd op een panel van 2000 respondenten en stelde de deelnemers de twee volgende vragen:

- Van zodra het is toegelaten, denkt u opnieuw aanwezig te zijn op een sportevenement of competitie?
- Van zodra het is toegelaten, denkt u dat u zelf opnieuw zou deelnemen aan een sportevenement of competitie?

“Zoals we allemaal weten heeft de nationale veiligheidsraad alle sportcompetities op ons territorium verboden en beslist dat het hervatten van de verschillende competities in eerste instantie zal gebeuren zonder publiek. Bijvoorbeeld de Jupiler Pro League, die begin augustus zal starten zonder publiek in de stadia,” licht Koen Bauwens, sales manager Belgium bij Nielsen Sports, de studie toe.

Om zo relevant mogelijke resultaten te hebben, werden in eerste instantie de resultaten verzameld van alle 2000 respondenten, maar ook deze van de personen die aangeven geïnteresseerd of sterk geïnteresseerd te zijn in sport in het algemeen. “Anders gezegd zijnde de personen die vatbaar zijn om aanwezig te zijn en/of deel te nemen aan een sportevenement of competitie.”

Binnen de Belgische populatie is de tendens zeer gemengd onder zij die opnieuw willen en zij die niet willen aanwezig zijn bij evenementen of sportcompetities. 35% van de respondenten geeft aan dat ze graag opnieuw aanwezig wensen te zijn bij sportevenementen van zodra het weer toegestaan is, tegenover 36% die eerder voorzichtig zijn en zich terughoudend opstellen.

Wanneer we de vraag stelden aan de personen die geïnteresseerd zijn in sport in het algemeen (ongeveer 1 100 personen), is de tendens eerder positief voor een tergkeer naar de stadia, arena’s en sportzalen. Er is effectief 43% die willen terugkeren van zodra het opnieuw kan. De tendens varieert ook afhankelijk van de regio (de Brusselaars tonen zich het ongeduldigst) en van de leeftijd (de ouderen zijn het voorzichtigst).”

De redenen die de respondenten het meeste motiveren om opnieuw aanwezig te zijn bij sportevenementen? De sfeer en ambiance bij dergelijke evenementen en omdat ze de sport missen. Voor diegenen die nog niet wensen aanwezig te zijn, is het vaak nog te vroeg en wensen ze af te wachten hoe de situatie evolueert. Een andere reden die vaak terugkomt is de schrik voor een heropflakkering van het virus door de druktes (ook buiten).

Betreffende het zelf deelnemen aan sportevenementen of competities zijn de respondenten voorzichtiger. 16% toont zich positief over een eventuele deelname, terwijl 32% van de Belgische bevolking aangeeft dat ze niet zouden deelnemen in de huidige context. Dit stijgt zelfs tot 38% binnen de geïnteresseerden in sport en dus zij die waarschijnlijker zouden deelnemen. Binnen deze groep is er desondanks 23% die aangeeft dat ze wél opnieuw direct zouden deelnemen, indien het toegestaan wordt.

“Als conclusie kunnen we zeggen dat de resultaten aantonen dat er zeker en vast opnieuw publiek aanwezig zou zijn op de tribunes indien de autoriteiten het opnieuw toelaten, maar dat we geduld moeten hebben om opnieuw volle stadia te zien. De sportieve instanties en rechtenhouders zullen moeten zorgen dat ze er alles aan doen om de bezorgden en terughoudenden te overtuigen en gerust te stellen. Dit onder voorwaarde van een controle over het virus en/of een vaccin dat toegankelijk is voor iedereen,” besluit Koen Bauwens.