Nieuwe schermen rukken op in totale TV-kijktijd

CIM / Media / News / Research

CIMHet CIM publiceert in België de officiële televisiekijkcijfers, gebaseerd op het kijken naar TV op televisieschermen. Daarnaast volgt het sinds 2014 ook het kijken naar TV en video op nieuwe schermen (desktop, laptop, tablet, smartphone en multimediaconsole). Twee keer per jaar wordt daarvoor een online panel ondervraagd. Het CIM kon nu op basis van vier metingen (april en oktober, in 2014 en 2015), de evolutie van jaar op jaar analyseren en goot die resultaten in het rapport CIM Other Screen Monitor - Belgische bevolking met toegang tot het internet. Deze monitor heeft enkel betrekking op de naar schatting 7,7 miljoen Belgen 12+ die toegang hebben tot het internet. Dit verschilt dus van de CIM TV-studie die de officiële kijkcijfers meet voor het klassieke televisiescherm voor de hele Belgische bevolking. De belangrijkste vaststellingen zijn:

Het aantal Belgen - voor alle duidelijkheid: Belgen met toegang tot het internet - dat in 2015 een smartphone gebruikte is op één jaar tijd sterk gestegen, van 49,0% in 2014 naar 59,9% in 2015. Er gebruiken nu meer Belgen een smartphone dan een desktop (46,6%).  Smartphones zijn bovendien almaar meer uitgerust met 3G/4G. In 2014 had 3 op 4 van de smartphones 3G/4G (74,2%), in 2015 steeg dit naar 8 op 10 (82,4%).

CIM tabel 2

Jongeren tussen 18 en 24 jaar gebruiken smartphones het meest (76,8%), maar het gebruik neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Ook het tabletgebruik stijgt: van 39,8% in 2014 naar 45,0% in 2015. Het zijn de 35- tot 44-jarigen die het meest een tablet gebruiken (53,0%). En opmerkelijk, maar al langer voorspeld door waarnemers: de smartphone verdringt de laptop als eerste toestel voor dagelijks gebruik. In 2014 was de laptop het populairst (48,8%), in 2015 de smartphone (53,4%).

CIM Tabel 6

Met de toename van het gebruik van smartphones en tablets, verhoogt het aantal Belgen dat online naar video’s keek: van 65,3% in 2014 naar 68,1% in 2015. De laptop blijft hiervoor het meest gebruikte toestel (44,0%) maar de stijging is het grootst bij de smartphones: van 20,9% naar 28,5%.

Er wordt meer professionele content dan amateurvideo’s bekeken. In 2015 werd het onderscheid gemaakt tussen televisiefragmenten en volledige afleveringen. Het aantal Belgen dat wekelijks of vaker amateurvideo’s kijkt daalt van 26,8% in 2014 naar 24,8% in 2015, professionele video’s blijven stabiel (34,1% resp.34,0%).

CIM tabel 9

"Vanuit de CIM TV-studie weten we dat het klassieke tv-kijkvolume van alle Belgen nagenoeg stabiel gebleven is: 184 minuten per dag in 2014, 182 in 2015, volgens CIM TV – België, 2015, 02-26h, 4+, Live+6 +Guests," zegt het CIM. "Klassieke TV blijft daarmee verreweg de belangrijkste vorm van kijken. De groei van smartphones en tablets stimuleert de video consumptie op deze schermen en vooral professionele content. TV-kijken op nieuwe schermen komt bovenop het klassieke TV-kijken. Het geschatte aandeel van nieuwe schermen in de totale TV-kijktijd is gestegen van 5,3% in 2014 naar 7,1% in 2015."

Het openbare rapport - met meer tabellen - vindt u hieronder.

CIM TV 2014-2015