Nieuwsblad van Geel krijgt nieuw jasje

Media / News

NieuwsbladvanGeel
Het Nieuwsblad van Geel, met zijn 162ste jaargang het oudste weekblad van België, steekt in een nieuw jasje. De krant werd 1 september jl. overgenomen door de Press Drukkerij uit Laakdal. Met een nieuwe lay-out, andere artikels, een digitale versie en lezerswedstrijden wil de nieuwe eigenaar de verkoop weer opvoeren.
“Deden we niets, dan was het Nieuwsblad van Geel klaar voor het archief," zegt uitgever Jonny Janssens. “We namen een verlieslatende activiteit over en willen die weer winstgevend maken. Dat doen we door te vernieuwen en de krant trendy te maken. Naar mijn mening is die te lang gestoeld geweest op een oude leest. We willen Geel en de streek rond Geel opnieuw bij de krant betrekken.”
Er werd gekozen voor een hedendaagse lay-out, beter en gerecycleerd papier voor mooiere kleuren en foto’s, goede artikels die een breed publiek aanspreken en het nauwer betrekken van de lezers bij de krant. Dat gebeurt via het organiseren van wedstrijden, een kruiswoordraadsel met prijzen en met de rubriek ‘De hulplijn’ waarbij de lezer wordt uitgenodigd om een probleem van een stadsgenoot te helpen oplossen. “We willen van het Nieuwsblad van Geel opnieuw een besproken krant maken. Ik geloof erin dat een lokale krant een bindmiddel is tussen mensen.”
Het Nieuwsblad van Geel bereikt momenteel 16.000 lezers, deels via abonnementen en deels via de losse verkoop in 24 (kranten)winkels in Geel. Abonnees krijgen voortaan ook gratis een link naar een digitale versie door gemaild. “We gaan de krant een paar keer per jaar gratis bij alle Gelenaars thuis laten bedelen om ze op die manier weer kennis te laten maken. Een eerste keer zal dat nog dit jaar gebeuren,” kondigt Jonny Janssens aan.