Nieuwsorganisaties op zoek naar de bron

SteunpuntMedia

Media / News / Research

SteunpuntMedia

Sinds eind vorige eeuw worden nieuwsorganisaties geconfronteerd met ontwikkelingen die een verregaande impact hebben op het medialandschap. Dan denken we bijvoorbeeld aan de doorbraak van het internet en de snelle groei van nieuwe digitale technologieën. Ook denken we aan het moeilijke economisch klimaat, met verschillende besparingen en zware herstructureringen op de redactievloer. Logischerwijze kenden deze ontwikkelingen en veranderingen ook hun uitwerking op de journalistieke praktijk en berichtgeving. Hoe ervaren journalisten dit zelf? Ondervinden ze gevolgen van besparingen op redacties? Hoe uit zich dit in hun bronnengebruik? Zijn Vlaamse journalisten zich bewust van de toegenomen mogelijkheden voor nieuwsproductie?

De focus van de nieuwste Nieuwsmonitor van Steunpunt Media ligt op een kwalitatief onderzoek van Helena Flamey en Stijn Joye op basis van twintig diepte-interviews met Vlaamse buitenlandjournalisten. De resultaten en conclusies van het onderzoek vindt u in het nieuwe nummer van de Nieuwsmonitor.

Alvast enkele vaststellingen:

  • Vlaamse buitenlandjournalisten geven aan dat buitenlandberichtgeving steeds vaker opgesteld wordt op de redactie zelf. Ze geven ook aan dat er op buitenlandredacties veel kennis en expertise verloren is gegaan ten gevolge van recente inkrimpingen en besparingen.
  •  Hoewel de bevraagde journalisten aangeven dat alternatieve nieuwsactoren zoals ngo’s en gewone burgers als belangrijk worden beschouwd bij buitenlandberichtgeving, weerspiegelt zich dit niet altijd in de nieuwsinhoud waar de klassieke mainstream bronnen nog steeds het hoogste woord voeren.
  •   Hoewel het meeste buitenlandnieuws gebaseerd is op het aangeleverde materiaal door internationale nieuwsagentschappen en andere nieuwsmedia, hechten de bevraagde journalisten nog steeds veel belang aan de meerwaarde van eigen correspondenten en journalisten.
  •   Sociale media worden in de praktijk zelden gebruikt als een primaire informatiebron. Vlaamse journalisten wenden sociale mediakanalen voornamelijk aan als hulpbron, specifiek voor achtergrondinformatie of vanuit een signalisatiefunctie die wordt toegeschreven aan deze bronnen.
  •   Vlaamse buitenlandjournalisten zijn er van overtuigd dat digitalisering geen bedreiging hoeft te vormen voor hun werkpraktijken en hun gatekeeper-rol. Zo menen de journalisten dat het publiek in het huidige tijdperk van informatiechaos meer dan ooit nood heeft aan iemand die de weg kan wijzen naar relevante en betrouwbare informatie.