Odisee-hogeschool ziet aantal starters in tweede semester met 65 procent stijgen

4schools / Communication / News

De afgelopen vier jaar zag Odisee-hogeschool het aantal studenten dat pas in het tweede semester aan een opleiding begint met 65 procent stijgen. De uitrol van graduaten in het hoger onderwijs sinds 2019-2020 speelt daarin een duidelijke rol, maar die opleidingen zijn financieel onvoldoende omkaderd om blijvend aan die evolutie te kunnen beantwoorden.

Ten opzichte van vier jaar geleden ziet Odisee-hogeschool het aantal studenten dat in het tweede semester aan een opleiding begint significant stijgen. Vooral graduaten in de bedrijfskunde en (verkorte) lerarenopleidingen kennen veel instroom bij de start van semester twee. Opvallend daarbij: de helft van de meest recente starters volgde in het eerste semester géén opleiding in het Nederlandstalig hoger onderwijs.

"Jaar na jaar zien we de instroom in het tweede semester stijgen," vertelt Filip Van Leemput, trajectbegeleider en opleidingshoofd van het graduaat accounting administration. "Dit academiejaar startte zelfs twintig procent van onze nieuwe studenten pas na nieuwjaar. Voor de volledige hogeschool gaat het om 10% van het totale aantal inschrijvingen."

Meer interne verschuivingen door graduaten

"Bij de semester twee-starters zien we drie grote groepen," aldus Van Leemput. "Er zijn de externe heroriënteerders: studenten van buitenaf die na de eerste examenperiode beseffen dat de opleiding die ze kozen niet helemaal bij hen past en dan op zoek gaan naar iets anders. Vijf jaar geleden maakte die groep nog het grootste aandeel uit van onze instroom in de tweede helft van het academiejaar. Vooral studenten uit universiteiten kwamen op dat punt bij ons terecht."

"Sinds we graduaatsopleidingen in ons aanbod hebben, zien we in het tweede semester ook veel interne verschuivingen," vervolgt Van Leemput. "Dat is de tweede categorie. Het gaat dan bijvoorbeeld over studenten die bij ons aan een bachelor beginnen en na de eerste examenperiode toch de meer praktijkgerichte aanpak van een graduaat verkiezen. Dat snel kunnen schakelen binnen de eigen hogeschool is een goede zaak. Met een vlotte interne heroriëntering zorgen we ervoor dat de student geen volledig jaar in z'n studieloopbaan verliest én dat die niet van school hoeft te veranderen."

"Ten slotte heb je ook studenten die in het eerste semester nog geen opleiding in het hoger onderwijs volgden, om diverse redenen. Ze waren toen bijvoorbeeld aan het werk of gingen reizen, of ze waren toen nog bezig hun diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie. De helft van alle starters dit semester valt binnen deze derde categorie."

Eén van die studenten die vorig semester aan het werk was, is Barbara Vercauteren (36). Zij startte in februari in de verkorte educatieve bachelor Secundair onderwijs op de Odisee-campus in Aalst. "Na 15 jaar als verpleegkundige koos ik er in september 2023 voor om te gaan lesgeven. Ik wilde eerst een paar maanden meedraaien in het onderwijs, vooraleer ik een lerarenopleiding zou volgen. Een nieuwe job, een studie en een gezin: het is een pittige combinatie, maar ik ben blij dat ik er dit semester al mee kon beginnen. Zo moest ik niet wachten tot volgend academiejaar om mijn skills aan te scherpen."

Ondermaats gefinancierd

"Er komt natuurlijk een en ander kijken bij een opstart in het tweede semester," merkt directeur Onderwijs Ann Martin op. "Gezien de toch wel specifieke doelgroepen die op dat moment instromen, vraagt het minstens evenveel tijd en middelen om een student even goed te kunnen onthalen als in september. Hoewel we studenten uiteraard op eender welk moment in het jaar graag verwelkomen, zijn we in feite onvoldoende omkaderd om adequaat aan deze evolutie te blijven beantwoorden. Vooral dan onze graduaten - die een grote rol blijken te spelen in dit verhaal - zijn ondermaats gefinancierd vanuit de overheid."

Van Leemput en zijn collega's doen er alleszins alles aan om semester twee-starters op weg te helpen: "Tijdens begeleidingsgesprekken bepalen we of het een goed idee is voor de student om op dat punt in het jaar in te stappen, en of die met bepaalde vrijstellingen aan het nieuwe traject kan beginnen. In het geval van onze graduaatsopleiding laten we hen ook in kleinere groepen les volgen voor een vlottere ondersteuning."