Ambidexterity. Meer dan een stevige tongbreker

2017 PUB01 column Decoster Bart Foto

Toegegeven, er zijn vandaag makkelijkere woorden in de omgang. En ja, ook ik ben even te rade gegaan bij Wikipedia om de ware betekenis van het woord te achterhalen. Ambidexterity staat voor het gelijkwaardig gebruik maken van zowel de linker- als rechterhand, bijvoorbeeld bij het schrijven. Iets waar blijkbaar slechts 1% van de mensen toe in staat zou zijn. Voldoende reden voor Vijay Govindarajan, bestselling auteur met een passie voor innovatie, om in ambidexterity een managementbenadering te zien. Want het grote probleem voor vele bedrijfsleiders is net die tweespalt: inzetten op innovatie terwijl de bestaande business verder geoptimaliseerd moet worden. We weten ondertussen allemaal dat je om te innoveren andere skills en werkmethodes nodig hebt dan om te optimaliseren. De vraag is hoe je beide succesvol kan combineren.

Net daar blijkt ambidexterity een simpel antwoord op te bieden. Deze benadering laat je toe om zowel je business van vandaag te managen als deze voor morgen te ontwikkelen. Eén ding is hierbij cruciaal: het geloof en de waarden die ervoor zorgen dat je bedrijf vasthoudt aan het verleden, uitschakelen. In zijn boek The Three Box Solution vertelt Govindarajan over zijn visie op ambidexterity en hoe het managers toelaat om de spanning op te vangen tussen innovatie en optimalisatie. Simpelweg door te balanceren tussen het verleden, het heden en de toekomst.

Box 1, The Present: optimaliseer de business van vandaag door maximaal in te zetten op efficiëntie en winstgevendheid.

Box 2, The Past: maak komaf met zaken die toekomstige ontwikkelingen tegenhouden, ook al zijn ze vandaag nog relevant.

Box 3, The Future: ontwikkel de toekomst door gebruik te maken van nieuwe modellen.

Iedere box behoeft een eigen strategie, een eigen challenge en een eigen leiderschapsstijl. Net door jouw activiteiten en gedragingen af te stemmen op iedere box en daartussen te balanceren, zal je bedrijf op een continue basis bezig zijn met het voorbereiden van de toekomst. Het wordt op die manier een continu proces waarbij de toekomst iedere dag verder wordt ontwikkeld. De grootste uitdaging binnen de ambidexterity- of Three Box-aanpak is uiteraard ervoor te zorgen dat alle mensen binnen het bedrijf mee zijn. Hun motivatie, durf en visie zijn essentieel. De ruimte die nodig is om dit draagvlak te creëren ligt dan weer bij de bedrijfsleiders. Ik heb er zelf de voorbije maanden veel inspiratie uit gehaald. Wie iets ziet in deze aanpak en er morgen mee aan de slag wil, veel succes ermee.

(The Three Box Solution – A Strategy for Leading innovation by Vijay Govindarajan)