ARTIFICIAL INTELLIGENCE: GRAAG SAMENWERKING

Tom De Ruyck

Over Artificial Intelligence (AI) is de afgelopen jaren veel gepraat in de consumentenresearch-industrie. Echte praktijkexperimenten zien we helaas weinig. En waar experimenten plaatsvinden, blijven ze geïsoleerd en worden uitkomsten en ervaringen niet of nauwelijks gedeeld. Dat is zorgelijk. Als we niet veel meer praktijkervaring opdoen met AI en onze kennis op dat gebied niet veel meer delen, lopen we het risico dat nieuwe partijen ons inhalen en dat we het volgende slachtoffer worden van disruptie. Volgens Ray Poynter (NewMR) wordt 75% van de jobs die vandaag door onderzoekers worden uitgevoerd, binnen afzienbare tijd overgenomen door AI-systemen.

Dat zorgt voor geweldige uitdagingen, maar ook kansen. AI staat nog in de kinderschoenen. We moeten dus volop experimenteren. Meteen, want wat nu nog experimenteel is wordt binnen een half jaar een volwaardige methodiek. Zo experimenteerden we met AI als middel om de betrokkenheid bij een community te monitoren en voorspellen. Via linguïstische kenmerken van een community en machine learning proberen we voorspellende modellen over engagement te creëren. AI kan marketeers ook proactief helpen bij het zoeken van informatie. Ook voerden we experimenten uit met AI voor moderatie door chatbots enanalyse van data.

Experimenteren alleen is niet voldoende om als branche te profiteren van AI. We moeten samenwerken en als industrie samen met technologie-experts en de onderwijswereld op deze kar springen. Door zoveel mogelijk kennis en ervaring met elkaar te delen en denkoefeningen uit te voeren kunnen we in de nabije toekomst het consumentenonderzoek verder optimaliseren. We moeten niet wachten tot grote technologiereuzen met AI aan de haal gaan, maar zelf als sector de handschoen opnemen.

 

Tom De Ruyck en Steven Debaere (IESEG School of Management) praten over AI-experimenten tijdens het Esomar-congres in Amsterdam.