Culturele verbinding 

Onze maatschappij evolueert sneller dan ooit tevoren. En zelfs in onze industrie, die traditioneel vooroploopt, is het harder werken dan voorheen om bij te blijven. 

Digitalisering heeft de wind in de zeilen en dwingt vandaag verandering af, wat kansen biedt aan zij die verder kijken dan het volgende kwartaal.   

Neem ons eigen vakgebied. Klanten verwachten steeds meer volwaardige oplossingen van hun agencypartners. De domeinkennis nodig om deze geïntegreerde diensten te leveren, groeit echter exponentieel in vergelijking met het onmiddellijke potentieel. Dit levert een spreidstand op voor zij die investeren in groei, door het (moeilijk te vinden) talent aan te werven of op te leiden. Maar creëert vooral een culturele uitdaging om het creatieve DNA te matchen met het techno-logische. Want om de vruchten van die synergie te plukken, is meer nodig dan een filosofisch mantra dat alle medewerkers op afroep prevelen. 

De uitdaging die de digitale cultuur met zich meebrengt beperkt zich bovendien niet tot de agencyrangen. Die komt eveneens tot uiting in de samenwerking met klanten en partners. 

Waar digitaal ooit begon als één lijn in een mediaplan, is het vandaag een transversale mindset van strategie tot productie. Maar we zien vele klanten - én bureaus - nog werken in silo’s tussen merk en performance, platform en business. 

Parallel daarmee hebben we met de adoptie van thuiswerk allemaal ervaren hoe moeilijk het was om de samenwerking met nieuwe klanten of medewerkers vlot op te starten. Een succesvolle relatie draait nog altijd op de combinatie van kennis en cultuur. En hoewel we de legio initiatieven voor bijscholing niet meer kunnen tellen, zien we veel onbenutte opportuniteiten om de culturele kloof te dichten. Tussen collega’s onderling, tussen bureaus en hun klanten. Maar ook inhoudelijk, in aansluiting bij de maatschappelijke evolutie en de verwachtingen op het vlak van een hedendaagse merkervaring. 

De toverwoorden diversiteit en inclusiviteit zijn op die manier evenzeer digitale als maatschappelijke thema’s. Waar onze sector, onze klanten maar ook het onderwijsnetwerk significante investeringen te wachten staan. Want de digitale versnelling vraagt eerst en vooral om meer culturele verbinding. 

 

 

Pieter Janssens, 

CEO @iO