DE EMPLOYER BRAND: ZONDER ‘EXPERIENCE’ BEN JE NERGENS

Karen Verbeuren
Wie vandaag in human resources werkt, moet zich hoe langer hoe meer de denkwijze van marketeers eigen maken. Employer branding, candidate expe- rience: wie er vandaag als HR-professional niet mee bezig is, hoort er niet meer bij.
Bij Gyproc herlanceerden we vorig jaar ons merk met als nieuwe baseline: ‘Verander, vernieuw en leef!' Het was meteen ook de aanleiding om een denkoefening te maken over onze employer brand. Een marketing brand staat of valt vandaag met customer centricity en customer experience, en dat geldt voor de employer brand evenzeer. In onze nieuwe employer brand stond dus de ervaring en de feedback van onze medewerkers centraal: hoe voelen zij zich bij ons? Hoe zouden zij hun ervaring als werknemer omschrijven? Dat alles kristalliseerde zich in een bondige Employee Value Proposition: ‘iedereen bouwt mee’.
Omdat we uit gesprekken met onze mensen voelden en hoorden dat dàt is wat Gyproc anders maakt. Mensen krijgen autonomie en ruimte om hun passies en talent om te zetten in competenties. We communiceren open en eerlijk met elkaar. En we zoeken naar werk op maat van iedereen.
Door dat expliciet te maken en door ons gedrag nog méér af te stemmen op onze cultuur, zorgen we dat de ervaring van nieuwe mensen overeenstemt met het imago dat we opbouwen. Dat creëert een veilig gevoel én loyauteit bij onze medewerkers. Is het marketing, of HR? Voor ons maakt het weinig uit. Als we maar elke dag in de praktijk werk maken van het geluksgevoel van onze medewerkers. Alleen zo worden we een echte employer love brand.