“Macht van het getal versus kracht van de inhoud”

Waarom de massa op het Poelaertplein de eventsector relevant maakt

Het borrelt in de maatschappij. De camera op een stikkende George Floyd laat niemand onbewogen en zet een hele massa wereldwijd in vuur en vlam. ‘Social distancing’ is tijdens dergelijke emotionele erupties het laatste van je zorgen voor een betoger. In het beste geval dient een mondmasker als barrière tegen het virus. Virologen zijn allerminst ‘amused’. Ook mensen uit de eventsector distantieerden zich meteen dat dit niet representatief is voor events in het algemeen. Ze hebben natuurlijk gelijk. Wat deze manifestaties aantonen is het grote verschil tussen georganiseerde events en niet-georganiseerde events. De zichtbare risico’s van dergelijke samenscholing in coronatijd geeft daarom juist extra bestaansreden aan event-bouwers die wél een veilige organisatie kunnen garanderen.

Natuurlijk heeft racisme geen plaats in onze maatschappij, en dat mag duidelijk gezegd worden. Ik wil het niet hebben over de inhoud van de samenkomst, maar wel over wat deze massabijeenkomst bewijst. Ze toont aan hoe groot de drang is van mensen om samen te komen, verbondenheid te voelen, emoties te delen,… Mensen willen deze mix van boosheid en verdriet collectief delen. Ik zag sprekers die tot tranen toe bewogen waren, een schreeuw die van diep komt en nu plots oorverdovend naar de oppervlakte komt. Mensen kwamen in Brussel en Antwerpen dicht bij elkaar, té dicht bij elkaar.

Macht van het getal

Deze manifestaties en de reacties erop tonen net aan wat het verschil is tussen event dat je goed kan organiseren en een event dat je bijna niet goed kan organiseren. De organisator verwachtte 5.000 aanwezigen… maar het worden er 10.000. Dan heb je een probleem. Altijd! Zeker bij events die hun oorsprong hebben in sentiment is een goede inschatting en dus een goede organisatie amper mogelijk.

Dat wordt nog versterkt door de macht van het getal. De massa is de boodschap. Een organisator van een protestmars zal nooit teleurgesteld zijn als er meer mensen komen dan verwacht. Hoe meer mensen, hoe krachtiger de boodschap. De massa geeft gewicht aan je boodschap en maakt ze relevant.

Kracht van de boodschap

De events van zondag 7 juni bewijzen dat de eventsector juist nu héél relevant is. Organiseren wil zeggen vooraf analyseren om problemen te voorkomen. Kennis en ervaring zijn cruciaal om onvoorziene situaties te vermijden. De macht van het getal speelt in de meeste events ook niet echt een rol. Het doel is niet de massa, maar wel de inhoud. En dat maakt een belangrijk verschil.

De drang van mensen om samen ervaringen te delen en zich met elkaar te verbinden, heeft geen massa nodig. In een kleine bubbel kan het evenzeer bruisen en borrelen. Maar om die inhoud te koppelen aan een veilige organisatie is de knowhow en ervaring van de eventsector dé beste garantie op een geslaagd event zonder wrange nasmaak.

De organisatoren van de manifestaties waren allicht blij met de massale opkomst, maar moeten nu met lede ogen zien dat hun boodschap wordt ondergesneeuwd door de reacties over de onveilige samenscholing. Wat in normale omstandigheden een succes is, wordt in deze coronatijd een probleem. Je boodschap gaat zo helemaal de mist in.

Wat de manifestaties vooral bewijzen, is dat een professionele organisatie nu in het bijzonder enorm belangrijk is. De knowhow en ervaring van de eventsector is dé sleutel om een event veilig te laten verlopen. Daarbij is het verstandig om te organiseren vanuit de inhoud. Mits een ietwat andere aanpak en een goede organisatie kan je zowat elk verhaal vertalen naar een evenement. Het verhaal is belangrijker dan de massa.

Tom Bellens,
CEO van Push To Talk
Docent communicatie- en crisismanagement & consultant bij KdG expertisecentrum Publieke Impact
Lid van het federale crisisteam communicatie Team D5

Tom Bellens

CEO - Push To Talk