Rendez-vous in 1958

PUB_WIM_DE_MONT
Expo 58, officieel en voluit Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles – Wereldtentoonstelling Brussel 1958, vond plaats van 17 april tot en met 19 oktober 1958. Die Expo laat bij velen onder ons nog altijd gevoelens van nostalgie opborrelen, opmerkelijk genoeg ook bij wie in 1958 nog niet was geboren. Dat mag misschien geen verwondering heten, want Expo 58 stond voor een ongebreidelde technologische en maatschappelijke vooruitgang. De naweeën van de Tweede Wereldoorlog waren (grotendeels) weggeëbt, de babybooming was al enkele jaren serieus aan de gang en de jaren zestig zouden een decennium vormen van technologische vooruitgang en van een modern en comfortabel gezinsleven. The age of the consumer was aangebroken. Niet toevallig waren er op Expo 58 niet alleen landenpaviljoenen, maar ook paviljoenen van grote nationale en internationale consumentenmerken: Philips, Coca-Cola, Solvay, IBM, Côte d’Or, Marie Thumas, Kodak,...
In België, zeker in Brussel, gaf die wereldtentoonstelling ook aanleiding tot ingrijpende veranderingen. De hoofdstad werd gemoderniseerd, er werd ook veel gebouwd (en veel afgebroken en in sommige gevallen was dat natuurlijk meer dan jammer). Er kwamen nieuwe tramlijnen, de nationale luchthaven werd uitgebreid... Op de volgende pagina’s hebben we het over die nieuwe infrastructuur. En ook in de wereld van retail en reclame veranderde veel. Zo lanceerde Rombouts de nog steeds populaire koffiefilter tijdens Expo 58 en ook andere merken hebben een sterke band met Expo 58, zoals verderop in dit nummer blijkt. Maar er was ook onrust in de wereld: twee jaar later had België geen kolonie meer en verderop in de jaren zestig waren er rassenrellen in de Verenigde Staten, studentenrellen overal aan universiteiten en andere vormen van onvrede met de algehele gang van zaken. We blikken in dit nummer daarom terug op de relatie tussen 1958 en het al even mythische jaar 1968.
O ja, we maakten van de gelegenheid gebruik om enkele vaste rubrieken, zoals de columns, de point-of-view en de inspirators, te laten invullen door mensen die in 1958 (of in die buurt) zijn geboren. Dat is zelfs het geval voor de rubriek New Kids In Town, die we eenmalig hebben omgedoopt tot Eternal Kids in Town. Veel leesplezier!