Retail: online of offline?

ON HER MIND_Nathalie SintobinDe kaart trekken van e-commerce als merk/producent moet een deel van de totale bedrijfsstrategie zijn. Het is het online verkoopkanaal dat naast de klassieke offline verkoop, export, wholesale… een plaats krijgt in het totale beleid. Dit lijkt misschien wat raar, maar sommige bedrijven nemen het erbij vanuit de optiek: Iedereen doet het, dus wij ook. Of: Onze concurrenten zijn er, we moeten dit dus ook doen. Of: We doen het offline slecht, dus gaan we dit ophalen met een online kanaal en zo ons merk een boost geven. Dit zijn foute denkpatronen en de succesverhalen zullen uitblijven.

Eens een bedrijf kiest om online te retailen, is het belangrijk dat dit behalve voor het management of de eigenaars voor iedereen in de organisatie duidelijk is. Dit moet op een duidelijke manier intern (vaak ook extern) gecommuniceerd worden. Iedereen moet ‘het waarom’ begrijpen. Je communiceert de visie, de kansen, de mogelijke pijnpunten die zich op het pad zullen voordoen. Dit leidt bij het ene bedrijf tot meer commotie dan bij het andere. Bepaal eveneens wat de bijdrage zal zijn van je eigen organisatie of mensen. Of wordt de kaart getrokken van een geoutsourcet kanaal? Bepaal je doelstellingen: wie wil je bereiken, waar zijn je mogelijke afzetmarkten en waarom, wie is je doelgroep? Breng je concurrenten in kaart en kies marktpositie. Breng je huidige distributiekanalen in kaart, wat is de impact voor de dealers (als die er offline zijn). Is het logistiek haalbaar? En dan: hoe ziet het businessplan eruit? Wat is het kostenplaatje, welk percentage van de omzet moet online worden en wanneer? Enzovoort!

E-commerce vraagt expertise voor elke schakel van de ketting. Laat je omringen door de juiste vakmensen. Een laatste, niet onbelangrijke tip: technologie is een tool om iets te realiseren, niet het doel op zich. Sommige onlineshops beginnen aan de bouw van een site, hebben fancy functies en stellen dan vast dat er geen bezoekers komen. Denk vanuit de consument, de markt, de uniekheid of de sterkte van je product, merk of concept.