Waar wacht u op?

Aline Guebels
In december 2014 liet Maurice Lévy in een interview met The Financial Times een woord vallen dat in 2015 een jaar lang in nogal wat artikels zou opduiken: « De hele wereld begint te geloven dat men moet uberiseren. […] Klanten waren nooit meer gedesoriënteerd of ongerust over hun merk en over hun businessmodel. » Nochtans hadden nog voor de grote baas van Publicis het bij naam noemde bureaus, hun strategen en de marketeers al in de richting van dit nieuwe fenomeen gewezen.
Want uberisering, wat is dat? Dat betekent het verdwijnen van je bedrijf en/of van je activiteiten omdat een nieuweling ontscheept en je vervangt, door meer aan te bieden. Daar kunnen twee redenen voor zijn. Een slecht begrip van de behoeften van de klanten (en de manier waarop die evolueren), en dus van wat ze verwachten van een merk, een product of een dienst. Of een slechte integratie in het digitale businessmodel (en de strategie daarvoor). Er is dus niets nieuw onder de zon. Hoe lang al praten mensen die worden geïnterviewd door PUB over het belang van « customer centric » en het « centraal »  stellen van de verwachtingen van die klant? Over de kracht van het delen en van sociale netwerken, over het betrekken van de consumenten bij wat je doet en over co-creatie met die consumenten? Over de echte noodzaak om geen schrik te hebben om de digitale trein te nemen? Om te innoveren, om disruptief te zijn? Ze hebben het beest zien aankomen, lang voor 2014!
Maar begrijpen wat er gebeurt is niet voldoende. Men moet ook handelen. En nu de tendens een naam kreeg opgeplakt – en zelfs een vloedgolf bleek te zijn –, kunnen we stoppen met praten en kunnen we de dingen in handen nemen.