ZIJN PR EN COMMUNICATIE ROBOTPROOF?

erik struys
Kunnen robots en automatisering creatieve beroepen overnemen? Automatisering wordt door communicatieprofessionals alvast enthousiast onthaald. Wie zich de dagen van het faxen van persberichten of het knippen van artikels uit kranten herinnert omarmt de digitale platformen voor het uitsturen van persberichten of mediamonitoring. Automa- tisering vergemakkelijkt ons werk en laat ons toe ons te focussen op sterke verhalen en relaties met journalisten en influencers.
Maar wat met de steeds performantere algoritmes van GAFA die zich probleemloos door big data worstelen? Ze maken sneller dan een consultant uit welke journalist openstaat voor een thema, wat zijn attitude is tegenover een product of hoe men het juiste in uencernetwerk dient te identificeren. Wordt dat de robapocalyps voor onze sector?
Dan is dat buiten de menselijke factor gerekend. We zijn nog lang niet zover dat we situatieanalyse, interpretatie van nieuws en creativiteit volledig over kunnen laten aan robots. Communicatie is immers niet louter het uitwisselen van informatie maar vereist empathie en inzicht in een context. Dit is vanzelfsprekend voor mensen, maar ongelofelijk lastig voor robots. Het gaat dus niet over de mens versus robot, maar over de complementariteit tussen beide.
De nachtmerrie waarbij intelligente machines PR- en communicatie experten overbodig maakt is niet voor morgen. Voor creatieve beroepen zoals de onze is het blijvend omarmen van automatisering, robotisering, digitalisering en AI echter een must voor ons voortbestaan.
Erik Struys, Partner @Unlimited PR Brussel