Ondernemers vormen samen #HetWarmsteFront

News / Retail

Verenigingen en goede doelen zijn dit jaar hard getroffen door de coronacrisis. Zij hebben moeite om het hoofd boven water te houden nu wafelverkopen, spaghettizwieren, fuiven,… al maandenlang geannuleerd zijn. Bart Claes (JBC), Wouter Torfs (Torfs), Hans Bourlon (Studio 100), Luc Van Mol (ZEB), Daniel Falque (KBC), Dirk Milbou (BookSpot.be), Jeannette ten Kate (Landal), Elise Vanaudenhove (Bristol), Steve Van den Kerkhof (Plopsa) en Stéphane Ronse (Foodbag) willen hen toch een warm eindejaar bezorgen en roepen daarom op om met ons allen 'Het Warmste Front' te vormen. Dat doen ze samen met Trooper, waarbij ze zich engageren om per online aankoop via Trooper.be gemiddeld 5% van het aankoopbedrag aan Vlaamse verenigingen en goede doelen te schenken. Econoom Geert Noels juicht toe dat ondernemers hun sociale rol opnemen.

De coronacrisis heeft ook verenigingen en goede doelen hard geraakt. De verminderde werkingsmiddelen zijn in hoofdzaak te wijten aan de stopzetting van de kernactiviteiten, de verplichte annulering van benefietacties, het dalend aantal giften en voor heel wat verenigingen ook het vernieuwde concept van De Warmste Week. 7.000 lokale Trooperverenigingen vragen dan ook om hen niet in de kou te laten staan. Econoom Geert Noels benadrukt het belang van lokale verenigingen en goede doelen in de maatschappij. Econoom Geert Noels: “De 'Amazonizering' van onze consumptie verschraalt niet alleen de winkelstraat, het haalt ook de steun voor lokale verenigingen weg. Op deze manier verschraalt niet alleen het aanbod voor de jeugd, maar worden ook de wortels van de samenleving verzwakt. Economie en maatschappij zijn nauw verbonden, en een sterke economie heeft altijd een sterk verenigingsleven mogelijk gemaakt en omgekeerd. Elk initiatief dat deze banden terug versterkt is dus maatschappelijk belangrijk. De giganten dragen niet bij aan onze verenigingen, dus moeten we die leemte opvullen.”

Elisabet Lamote (mede-oprichtster van Trooper): “We hebben vandaag 7,5 miljoen online shoppers in België. Wanneer zij bij het kopen van hun kerstaankopen bewust kiezen voor één van de meer dan 1.000 partnershops, kunnen we door één extra warme klik op een korte tijd heel wat steun bieden aan de doelen die het vandaag echt nodig hebben." Op die manier doneerden de aangesloten webshops de verenigingen en goede doelen dit jaar alleen al 1 miljoen euro. Steun die voor de meer dan 7.000 aangesloten verenigingen en goede doelen soms essentieel was om hun werking te kunnen verderzetten. "Wij hopen dat we met dit initiatief nog meer mensen kunnen overtuigen om hun online aankopen via trooper.be te maken. Want op die manier kunnen we #HetWarmsteFront alleen nog maar groter maken."

http://www.trooper.be/nl/hetwarmstefront