Rossel schrapt eveneens bureaucommissie

Rossel

Communication / Media / News

RosselAl van bij de eerste berichten in 2015 stond de regie Rossel Advertising positief tegenover een hervorming van de remuneratiepraktijken van reclame- en mediabureaus. "Net als de meeste spelers op de Belgische reclamemarkt, moest Rossel Advertising vaststellen dat het huidige economische klimaat een aangepaste manier van werken vereist die meer transparantie schept voor alle partners," zo luidt het. Daarom besloot de regie Rossel Advertising – zoals heel wat andere spelers in de sector – om de 15 % bureaucommissie af te schaffen. Deze beslissing geldt vanaf 1 januari 2017 voor alle media van de regie.

Het brutotarief van Rossel Advertising blijft bijgevolg onveranderd en de afschaffing van de bureaucommissie zal geen impact hebben op de nettofactuur van de klanten. "Met deze beslissing wil Rossel Advertising zich competitiever opstellen en adverteerders de kans bieden hun investering beter te evalueren in functie van het medium," zo meldt de regie nog.