Op naar een veerkrachtige lunch

mediahuis connect logo

Agenda / Media / News


MediahuisConnectMediahuis Connect
, onderzoeksbureau Burat en Universiteit Gent stellen tijdens de eerste editie van Connect & More (op 7 juni) de resultaten voor van een grootschalig onderzoek rond de veerkracht van consumenten en de manier waarop merken en media hiertoe kunnen bijdragen. Veerkracht is namelijk cruciaal in een wereld die alsmaar sneller verandert. Technologische innovaties, kwaliteit boven kwantiteit, duurzaamheid... het zijn trends die elkaar sneller dan ooit opvolgen. Consumenten en merken staan steeds meer onder druk. Hoe gaan consumenten om met deze veranderingen? Hoe wordt dit beïnvloed door de levensfase waarin ze zich bevinden? Hoe kunnen merken consumenten helpen om veerkrachtig te zijn? In welke mate stellen media consumenten in staat om zich veerkrachtig op te stellen? De onderzoekers beantwoorden deze en andere vragen tijdens een inspirerende lunch in Brussel. Meer details volgen later.