Op zoek naar emotionele en artistieke OOH

Sigurd van den Akker

Innovation / Media / News

- PARTNER CONTENT -
Sigurd van den Akker“De digitalisering van de OOH komt er geleidelijk aan, dit is ontegensprekelijk, noodzakelijk en wordt ook door de adverteerders verwacht. Echter zal de OOH in België nooit voor 100% gedigitaliseerd worden, 70% lijkt eerder realistisch maar dat zal de tijd uitwijzen.
Bij Mediafield zijn we nog niet zo gedigitaliseerd, wij zullen het stap voor stap doen, volgens onze behoeften maar ook in functie van het prijskaartje dat zo’n overstap met zich meebrengt.
Intussen hebben wij ervoor gekozen om creatief en origineel te blijven met de uitbating van aspecten die soms door OOH vergeten worden. Hierbij richten wij onze pijlen op de emotionele dimensie van het hyper groot formaat d.m.v. de «SKYBOARD» die geplaatst kan worden waar de doelgroep zich bevindt en dit met een oppervlakte gaande tot 180m2 per zijde. Dit is uniek in België!
Wij blazen ook nieuw leven in een concept dat in de vergetelheid is geraakt, nl. de «MURALS». Dit zijn muurschilderingen die worden gerealiseerd met de losse hand waarvan het artistiek, uniek en soms ook vergankelijk karakter de mogelijkheid geeft aan een merk om hun verhaal te vertellen. Dit kan opnieuw in proporties en formaten die meer dan honderden m2 bestrijken. De visuele en emotionele impact is dus onvermijdelijk. In Brussel beschikken wij reeds over twee strategische plaatsen met elk meer dan 300m2 oppervlakte.
Daar de publiciteit tegenwoordig dikwijls wordt betwist door zijn te repetitief en vaak te promotioneel gebruik, proberen wij bij Mediafield het artistieke karakter van publicitaire creaties te versterken. Dit doen we door monumentale oppervlakten aan te bieden die de doelstellingen van de adverteerders samenbrengen met de lust voor het oog van het publiek.”

– Sigurd van den Akker, Mediafield