{Opinie} Laat Gen Z mee(r) rond de tafel zitten

Communication / News

Domien De Beul en Anke Strubbe zijn studenten aan de Belgian Advertising School. Samen met 22 andere jonge ondernemers richtten ze Boots on the Moon op, een pop-up communicatiebureau dat mikt op bedrijven en adverteerders die zich richten op Generatie Z en andere doelgroepen.

“De meest besproken generatie van het moment is die van ons: Generatie Z. We komen letterlijk op straat om ongelijkheid, klimaatproblemen of andere maatschappelijke conflicten aan te kaarten. Toch wordt onze stem nog niet altijd gehoord. Hoe luid die soms ook is. Volgens ons klopt het cliché dan ook. Er wordt nog te vaak over ons gepraat, en niet mét ons. Vandaar onze oproep: laat Gen Z mee(r) rond de tafel zitten.

Het potentieel van Gen Z

Generatie Z wordt vaak verkeerd begrepen. Velen denken dat we ons verstoppen achter onze schermpjes. Maar wat men vaak niet weet, is dat wij via deze schermpjes bruisen van de creativiteit en ondernemerschap. We richten communities op, maken video’s en creëren impact. Het is hoog tijd om onze gewoontes te omarmen in plaats van ze te willen veranderen.

Ons niet betrekken bij maatschappelijke problemen is daarom zowat het domste wat je momenteel kan doen. In 2020 bestond namelijk 40% van de grootste wereldmarkten uit Generation Z. Naast onze eigen toenemende koopkracht hebben we ook invloed op de consumptie van onze ouders en familie. Voor adverteerders en marketeers is deze jonge generatie dus een zeer belangrijke en niet te negeren groep.

Daarom geloven wij sterk dat bedrijven heel wat kracht kunnen halen uit het aannemen van jongeren. Want waarom een duur onderzoeksbureau inschakelen om de noden van de jongeren te onderzoeken, als je Generatie Z gewoon zelf kan binnenhalen? Niemand begrijpt Gen Z beter dan Gen Z zelf, toch?

De kracht van co-creatie

Begrijp ons niet verkeerd. We geloven niet dat onze generatie alle problemen alleen kan oplossen. Maar wel in samenspraak met andere generaties. Co-creatie dus. Iets wat we vandaag al zien terugkomen in initiatieven als de Vlaamse Jeugdraad, waardoor jongeren ook een stem krijgen op overheidsniveau. Maar ook in de bedrijfswereld zien wij hier mogelijkheden.

 Door van de klant of stakeholder een co-creator te maken kan men meer waarde genereren dan mogelijk zou zijn via de traditionele methodes. Maak er dus geen “wij-zij”-verhaal van, maar een ons-verhaal.

Laat Gen Z mee(r) rond de tafel zitten

De zoektocht naar een kwalitatieve job als pas afgestudeerde Gen Z’er is echter niet zo evident. Heel wat bedrijven zijn alleen op zoek naar senior profielen. Of op ten minste 3 tot 5 jaar ervaring. Maar hoe kan je als pas afgestudeerde dan die ervaring opdoen? Een tegenstrijdigheid die de permission paradox wordt genoemd. Je kan geen job krijgen zonder ervaring, maar je kan geen ervaring opdoen zonder een job.

Ook de coronacrisis bemoeilijkt de jobzoektocht van afgestudeerden. Volgens VDAB zijn 25.539 jongeren tussen de 20 en 24 jaar werkzoekende, een stijging van 7% ten opzichte van november vorig jaar.

Co-creatie in de praktijk

Daarom startten we onlangs samen met 22 andere jonge ondernemers Boots on the Moon op. Boots on the Moon is een pop-up communicatiebureau waar co-creatie centraal staat. In functie van de uitdaging vullen we de expertise van onze klanten aan met onze eigen Boots on the Moon-crew. We stellen onze skills ter beschikking voor bedrijven en adverteerders die zich richten op Generatie Z en andere doelgroepen. Meer info vind je op onze website of via hello@bootsonthemoon.be.”