{Opinie} Veilig organiseren: meer dan feestje organiseren

Communication / News

Is het mogelijk om nu al veilig een massa-evenement te organiseren? Dat onderzoeken ze al intensief in Nederland. Nu wilt men een mega festival organiseren maar is dit nog een voorbeeld van ‘goed huisvaderschap’? Zal België deze tour ook opgaan?, vraagt Tom Bellens van Push to Talk zich af.

Terug naar normaal? Dat zal maar geleidelijk kunnen, laten we daar duidelijk over zijn. Begin dit jaar organiseerde men in Barcelona een eerste testevenement. Ruim duizend feestvierders gingen daar helemaal uit de bol, met mondmasker en enkele andere regels. In Spanje werd niemand blijkbaar besmet met het coronavirus. Kanttekening; iedereen testte in Spanje negatief nadien, wat niet zo onverwacht was aangezien iedereen ook voordien negatief getest was. Dus is dit wel een goede test gebleken?

Enkele weken geleden opende de Nederlandse staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer de eerste van acht Praktijktest Evenementen. Tijdens een zakelijk event met vijfhonderd bezoekers onderzochten ze of en hoe grote evenementen nu al veilig kunnen plaatsvinden. Later volgen nog tests bij onder meer live concerten, dance-events, voetbalwedstrijden en bij een theatervoorstelling. Deze Nederlandse testevenementen wilden ervoor zorgen dat het sneller mogelijk is om toch grote events te organiseren. Bij deze evenementen namen ze daarom een aantal voorzorgen. Elke bezoeker diende een negatieve coronatest voor te leggen die maximum 48 uur oud is en bij het binnenkomen wordt hun temperatuur gemeten. Na het event is een nieuwe coronatest verplicht..

Sneller naar het rijk der vrijheid?

Met deze praktijktests willen ze in Nederland niet enkel de kennis over ‘veilig organiseren’ verhogen, maar ook een perspectief bieden aan de eventsector. We gaan sowieso een lange periode tegemoet waarbij heel wat mensen wel gevaccineerd zijn, en een grote groep niet. Is het dan nodig om iedereen binnen te houden tot de laatste persoon zijn spuit gekregen heeft? Mogelijk niet… en dat is wat deze testevents moeten aantonen: Mogelijk bewijzen deze tests dat veilig organiseren kan nog voor iedereen gevaccineerd is.

Goed nieuws voor de festivalzomer?

In België wilt men blijkbaar ook een testevent organiseren voor 1.000 personen. Met welk doel? Wie organiseert? Wie doet de metingen? Een coronasneltest voor het binnengaan? Temperatuur meten? Met enkele eenvoudige ingrepen zou het sneller mogelijk moeten zijn om sneller meer events mogelijk te maken wordt gezegd, zowel voor een groot publiek als b2b-events. En wie verlangt daar onderhand niet naar? Maar wie zal de data vergaren en structureel en wetenschappelijk onderbouwen?

Snel organiseren is niet aan de orde. Ook na corona blijft een masterplan voor evenementen broodnodig

Maar getuigt een festival organiseren voor enkele duizenden mensen niet van grootheidswaanzin? Is het element ‘feest’ niet de grootste factor tov het wetenschappelijk inzicht dat men hoopt te vergaren? Met of zonder corona: organiseren is en blijft altijd risico’s nemen. We weten allemaal dat het virus houdt van mensen bij elkaar brengen, dát is het risico. Een evenement is nooit 100% veilig. Maar verandert de organisatie van zo een testevent veel aan het veiligheidsverhaal binnen de eventsector? Allerminst! Ook na corona betekent organiseren altijd het beheersen van risico’s. Daarom ijver ik nu meer dan ooit om werk te maken van een masterplan voor events. Enkel als we deze crisis aangrijpen om fundamenteel onze sector verder te professionaliseren, geven we pas echt een positieve draai aan deze turbulente periode: Enkel als we deze crisis aangrijpen om fundamenteel onze sector verder te professionaliseren, geven we pas echt een positieve draai aan deze turbulente periode.

Fundamenteel andere mindset

Het enthousiasme om een volwaardig veiligheidsplan op te stellen voor een evenement is doorgaans niet zo groot als het organiseren van een testevent in onze creatieve sector. Maar willen we als sector vooruitgaan, dan moeten we dit momentum aangrijpen om werk te maken van een nieuwe veiligheidscultuur binnen de eventsector. Veiligheid mag niet langer een randvoorwaarde zijn, een vervelend verplicht nummertje. Het dient ingebed te zitten in de kern van elk evenement. En dat vergt een fundamenteel andere mindset van alle professionals in onze sector. Deze switch moet echter mogelijk zijn en is in mijn ogen zelfs noodzakelijk om onze sector een duurzame toekomst te geven.

Eventsector, academische wereld en overheid

Ideaal zie ik dit masterplan ontstaan uit een brede samenwerking tussen verschillende partners. Zowel de eventsector, de academische wereld als de overheid moeten hier een rol in spelen. Samen kunnen we elk met onze eigen expertise een soort draaiboek of ‘best practices’ opstellen die als leidraad kan dienen voor elk veiligheidsplan.

We hoeven daarbij het warm water niet uit te vinden. Zelf ben ik ook grote voorstander van het PDCA-principe: Plan – Do – Check – Act. We organiseren een event volgens een bepaald draaiboek (PLAN). Dit event vindt plaats in de praktijk (DO) en vervolgens analyseren ze het resultaat en sturen bij indien nodig (CHECK) om nadien het nog beter en effectief te kunnen organiseren (ACT). Dit voorzichtigheidsprincipe stamt uit de wereld van de preventieadviseurs en kan ons ook nu sneller vooruit helpen om in de eventsector meer mogelijk te maken. Trouwens, vaccinatiecentra zijn op zich ook een soort massa-events. Ook die verwachten veel volk en werken volgens een bepaald draaiboek om de veiligheid maximaal te garanderen.  Ook het kenniscentrum Publieke Impact van de KdG hogeschool en Vias Institute heeft onder meer al werk verricht om de risico’s bij events beter en meer uniform te inventariseren. Deze en andere ideeën kunnen het geraamte vormen om een proces van integrale veiligheid in gang te zetten bij het organiseren van evenementen.

Roaring twenties

Veiligheid is altijd een fragiel gegeven in de eventsector. Als het fout loopt zijn de gevolgen niet te overzien. En dan spreken we niet enkel over lichamelijke schade, maar ook bijvoorbeeld over reputatieschade. Willen we duurzaam de kwaliteit van onze sector en van evenementen opwaarderen, dan is dit het moment om extra aandacht voor veiligheid bovenaan onze goede voornemens te zetten in 2021. Laat de voorspelde ‘roaring twenties’ van mijn part maar komen. Maar het plezier van een goed feest of van elk ander evenement blijft pas echt duren als er achter de schermen een organisator op een degelijke manier waakt over de veiligheid en samen met de preventie-, gezondheid- en veiligheidssector in driehoek mét de overheid organiseert. Plezier blijft maar duren als er achter de schermen een organisator op een degelijke manier waakt over de veiligheid van het event.