{Opinie} VROUWEN IN TALKSHOWS: OVER DE TAAK VAN PR-BUREAUS IN REPRESENTATIE

Media / News

In Nederland gaf journalist Floor Doppen met haar opiniestuk deze week een duidelijk signaal over het gebrek aan vrouwen in Nederlandse talkshows. Floor betoogt dat nergens de vertrouwenskloof tussen mannen en vrouwen zo duidelijk is als bij haar voormalige werkgever Op1. Met het einde van de zomer in zicht, starten ook in België de meeste talkshow en duidingsprogramma’s weer op. En ook daar zien we dezelfde trend: vooral mannen aan tafel.

Voor elke twijfelende vrouw willen er tien slechtere mannen wél als talkshowgast aanschuiven, zo betoogt Floor aan de hand van haar eigen ervaringen. Terecht. Maar de werkelijkheid is nog weerbarstiger. In het bedrijfsleven stappen nog steeds veel meer mannen naar voren om als woordvoerder of expert op te treden. Dat moet anders vinden ook wij als PR-bureau. Daar is actie voor nodig. Het is tijd om vrouwen actief te helpen en (elkaar) aan te moedigen om op de zeepkist te staan of aan te schuiven bij die talkshow.

BESCHEIDEN VROUWEN

Voor de volledigheid; als PR-bureau zijn wij dagelijks bezig met het zogenoemde ‘pitchen’ van experts bij media voor interviewmogelijkheden. Of we vangen persvragen op en zoeken naar de juiste woordvoerder bij een gevoelig onderwerp. Terecht of niet, maar vaak vragen media dan naar de persoon bovenin de organisatie. Meer dan een derde van het totale aantal bestuurders is een vrouw, maar dat vertaalt zich amper op directieniveau. Amper 14 procent van alle topmanagers in beursgenoteerd België is een vrouw, bij de ceo’s is dat 3 procent

Als we dus de stelregel hanteren dat ceo’s en voorzitters altijd de stap naar voren zetten en de spotlight opzoeken, dan blijft het aandeel vrouwelijke woordvoerders minimaal.

Maar ook in leiderschapsposities zien we een verschil. Vrouwen in leidende posities zijn terughoudend in het opzoeken van aandacht. Juist dit soort leiders zien wij in de praktijk andere experts en deskundigen uit de organisatie naar voren schuiven omdat ze vinden dat er anderen zijn die meer weten van het onderwerp (doorschuifvrouwen). Niet zelden gaat het dan om een man die wel even zijn agenda op korte termijn kan vrijmaken om de pers te woord te staan.

INSPIRERENDE WOORDVOERDERS

Het is niets nieuws dat representatie van vrouwen op beeld ontzettend belangrijk is. Inclusieve beeldvorming in de media heeft positieve effecten op de maatschappij. Maar daarbij zijn vrouwen vaak ook betere en inspirerende woordvoerders dan mannen (en moeten ze op beeld niet worden ingezet als opvulling of voor korte interviews op straat). Mannen (even over één kam scheren) vallen vaak terug in voorspelbare oneliners, willen de boel wel even oplossen, een markt opschudden of laten zien hoeveel ze weten over een onderwerp. Terwijl vrouwen veel meer uit eigen ervaring putten en daarbij tot de verbeeldingsprekende metaforen gebruiken. Daar komt bij dat vrouwen, wellicht door de erfenis van de traditionele rolverdeling in de maatschappij, van nature een meer bescheiden en leergierige opstelling innemen. In gesprek zijn ze niet alleen maar bezig de ander te overtuigen, maar nemen ze óók een open houding aan om meer te horen van de ander.

HELFT VAN DE INTERVIEWS MET VROUWEN

Wij hebben ons eerder dit jaar voorgenomen dat bij minimaal de helft van alle interviews die we opzetten, een vrouw aan het woord moet zijn als expert of ervaringsdeskundige. En die lat moeten en willen we de komende jaren hoger leggen. Dat betekent dat we onze klanten moeten overtuigen van het maatschappelijk belang hiervan én de positieve impact die dit ook kan hebben op een bedrijf.

Tegelijkertijd herkennen we de uitdaging dat niet alle vrouwen de kans durven pakken, omdat ze bescheiden zijn, niet zelfverzekerd genoeg om hun mening of visie te verkondigen of simpeler nog - niet eerder het aanbod kregen om deel te nemen aan een mediatraining.

Voor al deze vrouwen uit het bedrijfsleven die twijfelen zelf op de zeepkist te gaan staan, organiseren we eenmalig een gratis sessie (aanmelden hier).

En dit is het begin. Want er is geen ‘quick fix’ voor dit probleem. Bovendien kunnen we meer representatie van vrouwen als expert op beeld, en in de media in algemene zin, niet alleen bewerkstelligen. Dus aan alle bureaus, journalisten en ervaringsdeskundigen: sluit je vooral aan, want ook wij vinden dat het niet alleen om ons draait.

Marieke Verhaar-Fennis & Dorien Cox (mede-oprichters PR-bureau Ovide Agency)

Foto: Ovide team