Overdag dubbel zoveel volk als 's nachts

Poll On Ice, Adada

Communication / Media / News

illu 4 jerome rudoni

Jérôme Rudoni

Ook al is het Groothertogdom Luxemburg een klein land, op het vlak van marketing en communicatie kan het de grote buurlanden best aan. De lokale bureaus staan er in een meertalige en zeer competitieve markt meer dan hun mannetje. En in plaats van zich te laten verdrukken, aarzelen ze niet om klanten en budgetten van over de grenzen te halen. Toch moeten ze opletten voor de concurrentie van bureaus uit de buurlanden die vaak van meer zichtbaarheid genieten. PUB trok uit op onderzoek. “Het Luxemburgse marketing- en reclamelandschap kent een grote overflow van internationale strategieën en campagnes, vooral uit België, Duitsland en Frankrijk,” vertelt bijvoorbeeld account director Marc Haas van Binsfeld. “Daar moeten we altijd rekening mee houden als we nationale campagne ontwikkelen.”

Ook David Gavroy, ceo en eigenaar van Noosphere, benoemt het Luxemburgse reclamelandschap als “een kleine dynamische en ultra concurrentiële markt. Wat het zo complex maakt, is het feit dat de bevolking in Luxemburg overdag in aantal verdubbelt door de vele mensen die van over de grens in ons land komen werken. Voeg daar nog aan toe dat de belangrijkste talen hier het Frans, het Duits, het Luxemburgs en… het Portugees zijn, aangezien een vijfde van de bevolking van Portugese afkomst is. Dat zorgt dus voor een tamelijk veelzijdig reclamelandschap. Wetende dat de mediabudgetten altijd heel beperkt zijn, kan je maar beter de eigenzinnigheden van het land beheersen wanneer je er een mediastrategie uitwerkt.”

Meer weten over wat deze insiders (en andere bevoorrechte getuigen, zoals de op de foto hierboven afgebeelde Jérôme Rudoni van Adada.lu) te vertellen hebben over de Luxemburgse bureauwereld? Lees meer in PUB 8 van jaargang 2016...

David Gavroy, le CEO de Noosphere, a des vues sur la Belgique

David Gavroy