"Overheden, communiceer in Belgische media"

Media / News

"Overheden communiceer zelf meer en doe dat in onze Belgische media. Stimuleer adverteerders om dat ook te doen via een verhoogde belastingaftrek en verlicht de bestaande gemeentebelastingen voor uitgevers." Dat is de oproep van de mediasector aan alle overheden in ons land nu de herstart van de economie wordt voorbereid. Hieronder vindt u de volledige oproep zoals gecommuniceerd door We Media.

Week 7 van de coronacrisis. De eerste fase van de exit start officieel. Gezondheid en veiligheid op het terrein eerst. Voor de rest: blijf in uw kot, werk zoveel mogelijk op afstand. Het is een marathon zeggen de virologen, de weg is lang en vol valkuilen. Er is veel te communiceren, heel veel en iedereen vraagt duidelijkheid. Overheden, van federaal tot gewestelijk en lokaal: communiceer meer dan ooit en doe dat bij onze Belgische kwaliteitsvolle media! De burger, de ondernemer, de school leest, luistert en bekijkt ons massaal. Het is de juiste plaats voor uw communicatie en u steunt er een hele sector mee. Ter inspiratie: in Portugal heeft de overheid haar communicatiebudget verdrievoudigd, te besteden in de eigen media.

Maak de noodzakelijke communicatie die ook bedrijven moeten voeren  aantrekkelijker en maak die investeringen in lokale media aftrekbaar voor meer dan 100%. Beslis dat nu om de economie weer op gang te trekken. Publiciteit stimuleert de economie.

Ontlast ook de uitgevers van extra gemeentebelastingen. De media is door de regering bestempeld als een essentiële sector, onontbeerlijk dus voor het functioneren van onze samenleving. Dat is een bijzonder statuut. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de gratis pers extra wordt belast door de gemeenten. De gratis pers bekleedt een bijzondere plaats met zeer lokale berichtgeving, dicht bij de mensen, met info over de lokale gemeenschap, met nieuws van de lokale overheden en de kleinhandelszaken die ook moeten heropstarten. Voor een grote groep van de bevolking, zeker ook de minder bedeelden, is dit een belangrijk infokanaal. Die gratis pers ligt nu stil wegens nul inkomsten door de lockdown van de lokale economie. De gratis pers is een essentieel bedrijf, essentieel voor de lokale bevolking, de lokale kleinhandel en het verenigingsleven. Overheden: stop de vele tientallen verschillende gemeentebelastingen voor de gratis pers. Het is een pestbelasting die ook uw eigen lokale economie verpest.

Media vragen geen subsidie maar minder lasten en fiscale stimuli.