{ PARTNER CONTENT} Wat marketeers en interne communicatiespecialisten gemeen hebben

Marketing / News

Wist je dat interne communicatie als discipline bestaat sinds de jaren ’50? Op hetzelfde moment dat de ‘Mad Men’ de reclame een nieuw elan gaven, werden communicatieprofessionals zich bewust van het belang van communicatie binnen organisaties en bedrijven. En net zoals de marketingwereld in niets meer te vergelijken is met de jaren ’50, zo is ook interne communicatie sterk veranderd in de loop der jaren.

Een flexibele geest die vlot kan antwoorden op de uitdagingen van deze tijd, dat is in elk geval al iets wat marketeers en interne communicatiespecialisten met elkaar gemeen hebben.

Verbondenheid, inclusie, klimaat – meer dan trends

De grens tussen interne en externe communicatie vervaagt. Noden van medewerkers lopen steeds vaker parellel met die van consumenten en klanten. Medewerkers hebben door hybride werkvormen een zeer grote behoefte aan verbinding met elkaar, met hun managers en leidinggevenden, met het bedrijf en met de directie. En goeie marketeers weten dat al langer dan vandaag dat ook consumenten  zich verbonden willen voelen met de bedrijven waarvan ze klant zijn.

Naast het belang van verbondenheid, groeit ook de belangstelling voor diversiteit, wordt er meer aandacht besteed aan inclusieve communicatie en thema’s zoals milieu en klimaatverandering . Dit is voor communicatoren én marketeers een kans om zich te bewijzen. Een strategische, externe boodschap is een leeg omhulsel als het interne verhaal er niet mee overeenstemt.

En zowel marketeers als interne communicatie professionals zijn erin getraind om te luisteren naar wat er leeft bij hun doelgroepen om er goed te kunnen op  inspelen. Aan de interne communicatoren wordt bovendien ook vaak gevraagd advies te geven aan andere afdelingen over communicatiestijlen of anderen te coachen. 

Interne communicatieprofessionals weten dus als geen ander de missie en visie van het bedrijf over te brengen naar hun interne doelgroepen. Ze staan in de unieke positie om ook omgekeerd thema’s en bezorgdheden die leven binnen het bedrijf  op de agenda te zetten bij het management. Hoe je als interne communicator interne impact genereert, dat is trouwens één van die geheimen die aan bod komen in de lessenreeks ‘Meesterschap Interne Communicatie’, die ook openstaat voor marketeers. Zeker voor wie een functie heeft die interne en externe communicatie combineert is deze lessenreeks een aanrader.

De multi-inzetbare generalist

Ook op uitvoerend niveau verandert de skillset van de interne communicatieprofessional. Vandaag zijn zij projectmanagers, schrijvers, content creators, event planners en interne onderzoekers. Deze vaardigheden versterken ze door mee te zijn met nieuwe technologieën en die op een toegankelijke manier in te zetten. Daarnaast is storytelling een van de sterkste troeven die ze achter de hand hebben. Met herkenbare verhalen weten ze gedragsverandering te stimuleren, draagvlak te creëren en verbondenheid te faciliteren.

Nog een overeenkomst met marketing is dat ook zij content- en influencerstrategieën toepassen in hun eigen bedrijf: een geïnformeerde medewerker wordt zo een ambassadeur, zowel intern als extern. Dat creëert meer draagvlak, maar verbetert ook het imago van het bedrijf. Een tevreden medewerker is even belangrijk als een tevreden klant, zeker in een tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Dat je als marketeer veel kunt opsteken van ervaren interne communicatieprofessionals lijkt een no-brainer. Onze raad? Deep-dive eens in het arsenaal van de rasechte ic-er!

Dat kan met de opleiding Meesterschap Interne Communicatie, ingericht door de Artevelde Academy samen met vonk, netwerk voor interne communicatie. Het is een reeks masterclasses waarin alle facetten van het vakgebied worden uitgediept. Deelnemers die de opleiding afronden mogen zich meester noemen in de interne communicatie.

De lessenreeks ging van start in november, maar het is ook mogelijk om nog aan te sluiten voor specifieke aparte modules. Eind januari duiken we in het onderdeel contentcreatie en conversaties stimuleren onder leiding van vakspecialist Jan Algoed. Je leert er niet enkel de algemene principes van contentmarketing, je gaat ook echt aan de slag met laagdrempelige tools om zelf sterke content te creëren.

Meer weten? Neem contact op met Elke Rötgens voor meer informatie!