Persoonlijke data in ruil voor beloning?

GfK personal data (1)

News / Research

Sharing-personal-data_TotalMeer dan een kwart (27 procent) van de internetgebruikers verspreid over 17 landen gaan sterk akkoord met de stelling dat zij bereid zijn om hun persoonlijke data te delen in ruil voor voordelen of beloningen zoals lagere kosten of een gepersonaliseerde service. Dat staat in contrast tot de 19 procent die helemaal niet bereid zijn hun data te delen. GfK bevroeg mensen online om aan te geven hoe sterk zij wel of niet akkoord gaan met de stelling “Ik ben bereid om mijn persoonlijke data (gezondheid, financieel, rijbewijs, energieverbruik,...) te delen in ruil voor voordelen of beloningen zoals lagere kosten of een gepersonaliseerde dienst” – gebruik makende van een schaal waarbij “1” “ik ga helemaal niet akkoord betekent” en “7” “ik ga volledig akkoord”.

De resultaten: een even groot percentage van zowel mannen als vrouwen zijn sterk bereid (top 2 antwoorden) om hun data te delen in ruil voor voordelen – 27 procent van zowel mannen als vrouwen zien dit zitten. Echter, meer vrouwen dan mannen zijn helemaal niet bereid (onderste 2 antwoorden) om dit te doen, 21 procent vrouwen versus 18 procent mannen. Twintigers en dertigers zijn het meest geneigd om hun data te delen, met een derde dat beweert dat zij sterk bereid zijn dat te doen (respectievelijk 33 en 34 procent). Zij worden gevolgd door de 15 tot 19 jarigen met 28 procent.

Chinezen zijn het meest gewillig om hun persoonlijke data te delen in ruil voor voordelen, met 38 procent van de online bevolking die beweert dat zij ten zeerste bereid zijn dit te doen en slechts acht procent die dit weigert. Andere landen met een hoger dan gemiddeld niveau van bereidheid zijn Mexico (30 procent), Rusland (29 procent) en Italië (28 procent). De vijf landen waar GfK de meeste inwoners terugvindt die er sterk tegen zijn om hun data te delen, zijn Duitsland (40 procent), Frankrijk (37 procent), Brazilië (34 procent), Canada (31 procent) en Nederland (30 procent).

Sharing-personal-data_Countries

Door gebruik te maken van de resultaten van GfK, zijn bedrijven in staat om tijd en middelen te besparen door op voorhand in te schatten welke doelgroepen in de verschillende landen het meest open staan voor aanbiedingen waarbij data gedeeld moet worden, en welk publiek op maat gemaakte aanbiedingen vereist die in lijn zijn met hun specifieke manier van denken.

En België? Belgen staan eerder weigerachtig tegenover het delen van persoonlijke data in ruil voor voordelen of beloningen. 18 procent van de online Belgische bevolking ziet hier geen graten in, maar 28 procent voelt zich hier toch niet goed bij en zal dit dus eerder niet doen. Vrouwen staan hier ook minder voor open dan mannen: 29 procent ziet dit absoluut niet zitten, terwijl 15 procent van de vrouwen wel persoonlijke data wilt delen in ruil voor een voordeel of beloning. 27 procent van de mannen wilt liever geen persoonlijke data delen, maar 21 procent heeft daar dan weer geen probleem mee.

Over de verschillende leeftijdsgroepen heen, merkt GfK dat de jongere leeftijdsgroepen meer geneigd zijn om persoonlijke data te delen: 30 procent van de15-19 jarigen heeft hier geen probleem mee, tegenover 19 procent die dat toch niet ziet zitten. Deze terughoudendheid tot het delen van persoonlijke informatie neemt toe naarmate de leeftijd verhoogt: 30 procent van de 50-59 jarigen en 34 procent van de 60-plussers wilt dit niet doen tegenover respectievelijk 17 procent en 13 procent die hier wel voor open staat. Zie www.gfk.com voor meer informatie en voor de achtergrond en methodologie van de studie.