Point of view: wat zijn de nieuwe valkuilen voor digitale reclame?

Media / News

“Omdat reclame steeds meer verspreid wordt via media zoals YouTube, Instagram, TikTok en Twitch, kwam er onder impuls van de Europese Unie nieuwe regelgeving die moet zorgen voor meer transparantie. Deze wetgeving geldt voor “commerciële communicatie” via content creators, influencers en vloggers die video’s plaatsen op sociale mediaplatformen.

Er is sprake van commerciële communicatie zodra een video een (auditieve en/of visuele) vermelding van een merk of product bevat en zodra de influencer een voordeel (in natura of in geld) ontvangt van het bedrijf erachter.

Commerciële communicatie moet voor de consument steeds als dusdanig herkenbaar zijn, door een vermelding of hashtag die kort en duidelijk de commerciële relatie weergeeft, zoals bijvoorbeeld “gesponsord”.

Vaak gaat de commerciële relatie tussen de influencer en het bedrijf nog verder. Bijvoorbeeld wanneer de influencer een minimum aantal posts zal plaatsen, of wanneer het bedrijf de posts op voorhand mag goedkeuren of inhoudelijk kan sturen of wanneer er met een code/hyperlink wordt gewerkt zodat de influencer bij clicks of aankoop een commissie verdient. In deze gevallen gebruikt men best de vermelding of hashtag “reclame” of “advertentie”. Hierbij is het ook aangeraden om de commerciële partner te identificeren, bijvoorbeeld door deze te taggen. De meeste platformsystemen laten toe een video met commerciële communicatie als dusdanig te ‘labelen’.

Als vuistregel geldt dat men niet mag verwachten dat de consument eerst de hele video moet zien of op “meer info” moet klikken vooraleer duidelijk is dat het gaat om een commerciële boodschap.

Video’s die gericht zijn op kinderen jonger dan 12 jaar mogen geen productplaatsing bevatten of logo’s van sponsors tonen.

Wie de nieuwe regels niet naleeft, riskeert op de vingers te worden getikt door de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) of de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM).”

  • Peter Marx en Emilie Deturck @ MVVP° Advocaten