Proximus en BCG dagen millennials uit

millenials

Agenda / Awards / Communication / News

Boston Consulting Group BCGDe naar schatting twee miljard millennials wereldwijd vormen de grootste en eerste generatie van 'digital natives' die het hoogste verbruik van digitale diensten voor haar rekening neemt. The Boston Consulting Group en Proximus dagen Belgische millenniumstudenten tijdens de BCG Strategy Cup uit om innovatieve ideeën te ontwikkelen die verder gestalte zullen geven aan hun eigen digitale ervaring met telecommunicatie.

Als eerste generatie van digital natives werd de groep van millennials vanaf de jeugdjaren ondergedompeld in technologie (54% van de Belgen tussen 18 en 34 jaar beweert niet gelukkig te kunnen zijn zonder internet). Hun impact op de economie zal nog sterker worden aangezien deze generatie nu bijna volledig aan het werk is waardoor ze zich een hogere consumptie kunnen permitteren. Omdat ze een generatie van digital natives zijn, zijn millennials zonder meer essentieel voor de toekomst van Proximus en de telecomsector in zijn geheel. Het mobiele dataverbruik heeft een boom gekend en zal de komende jaren naar verwachting exponentieel groeien, vooral onder impuls van het stijgende verbruik van de millennials. Toch is de sector er nog niet in geslaagd opbrengsten binnen te rijven in verhouding tot die groei.

BCG is altijd al een thought leader geweest in de telecomsector, die het voortouw neemt als het om de toekomst van digitale innovatie gaat. Proximus, het grootste Belgische telecombedrijf, heeft een belangrijk initiatief in het leven geroepen om digitale oplossingen tot bij millennials te brengen. Deze samenwerking voor de BCG Strategy Cup 2017 biedt millennials een geweldige kans om de toekomst van digitale telecomdiensten mee te helpen boetseren. Proximus wil ze betrekken bij de ontwikkeling van zijn potentiële toekomstige aanbod en BCG biedt ze als globaal managementconsultingbedrijf de kans om ervaring op te doen in de consultancywereld door te werken rond een thema dat van strategisch belang is voor de klant. BCG-consultants zullen deze studenten coachen en motiveren bij de ontwikkeling van hun innovatieve ideeën.

Tijdens de wedstrijdweek, die loopt van 6 tot 10 maart, zullen studenten van alle grote Belgische universiteiten in teams van twee tot vier samenwerken om het thema te verkennen en aanbevelingen uit te werken die kans maken om een voelbare impact te hebben op Proximus en de toekomst van digitale oplossingen. Een senior jury samengesteld uit managers van Proximus en BCG zal de winnaars selecteren op vrijdag 10 maart.