PUB sprak met Marc Fauconnier

News / People

Begin 2020 neemt Marc Fauconnier (FamousGrey)de fakkel over van Erwin Jansen (Wunderman Thompson) als voorzitter van de ACC, de vereniging van communicatiebureaus in ons land. De voorbije jaren groeide die ACC onder de leiding van Johan Vandepoel flink. Nieuwe individuele leden traden toe, maar ook meerdere event-, contentmarketing- en PR-bureaus. Er waren nieuwe initiatieven en nieuwe events. Maar geen nieuwe voorzitter zonder nieuwe accenten. Wat mogen we verwachten van de ACC nu Marc Fauconnier voorzitter wordt?

Marc Fauconnier: “De ACC werd de voorbije jaren zeer performant. De vereniging heeft zijn werking goed uitgebouwd, in de breedte en in de diepte, CEO Johan Vandepoel heeft er een straffe organisatie van gemaakt. Wat ik een beetje mis, is een iets luidere stem van het communicatievak in het economische debat.”

Op welke manier kan dat gebeuren?

Marc Fauconnier: “De USP van ons vak is de creativiteit. Dat lijkt een beetje weggeëbt te zijn van wat met de business van onze klanten te maken heeft. Het invetten van creativiteit voor economische veranderingssystemen is op de achtergrond geraakt. Alle adverteerders zoeken ‘change’ en ik vind dat communicatiebureaus daarin te weinig als partner worden beschouwd. Bureaus hebben een rol te spelen in het transformeren, met creativiteit ten dienste van transformatieprocessen.”

Houdt dat meer lobbying in om dat idee ingang te doen vinden?

Marc Fauconnier: “We hebben  nu al goede contacten met de UBA, de BAM enzovoort. Maar onze stem komt te weinig nadrukkelijk naar voren.”

Een grotere rol bij transformatie, dan moeten we het ook over het verdienmodel van bureaus hebben. Een paar jaar geleden was dat dé talk of the town, daar is nu schijnbaar iets minder sprake van. Business as usual?

Marc Fauconnier: “In bureaus zelf komt dat zeker nog ter sprake. Dat zijn natuurlijk vaak moeilijke gesprekken met de klant, en elk bureau moet zelf zijn Profit & Loss in het oog houden.”

Iets anders: kunnen we spreken van een consolidatiegolf?

Marc Fauconnier: “Ik vind van niet. Er zijn altijd wel bewegingen, en één bureau, Intracto, is inderdaad sterk aan het groeien via overnames. Maar ik zie geen algemene consolidatie. Je ziet wel vormen van samenwerking tussen bureaus, maar dat is veeleer voluntaristisch. De manier waarop adverteerders met bureaus omgaan veranderde tezelfdertijd. Er is minder sprake van full-service bureaus, adverteerders brengen steeds vaker een aantal bureaus bij elkaar.”

DPG Media met Flexus, nu At the table, Mass Transit Media met Done by Friday, SBS Belgium met Native Nation, Mediahuis dat Wayne Parker Kent in huis heeft: mediagroepen manifesteerden zich nadrukkelijk in de sector.

Marc Fauconnier: “Dat is een andere zaak. Je ziet dat publishers en broadcasters op zoek zijn naar nieuwe vormen van inkomsten, of naar een ruimere service voor hun adverteerders. Bureaus zijn normaal gezien medianeutraal. Misschien moeten we eens dat gesprek aangaan met die bureaus.”